Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
3.12.2004 Columba palumbus - Holub hrivnák 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
26.10.2004 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 1 Malužiná Peter Vrlík
25.10.2004 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 2 Kráľova Lehota Peter Vrlík
25.9.2004 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
5.6.2004 Carpodacus erythrinus - Červenák karmínový 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
9.5.2004 Pluvialis squatarola - Kulík bledý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
5.5.2004 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 2 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
5.5.2004 Calidris temminckii - Pobrežník sivý 7 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
3.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Krpeľany Tomáš Flajs a 1 ďalší
9.4.2004 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
3.12.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Krpeľany Tomáš Flajs a 1 ďalší
21.3.2004 Anser albifrons - Hus bieločelá 3 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
20.9.2003 Calidris minuta - Pobrežník malý 1 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík a 1 ďalší
20.9.2003 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
12.9.2003 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
4.7.2003 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Trstené Peter Vrlík
4.6.2003 Oriolus oriolus - Vlha obyčajná 1 Liptovský Trnovec Peter Vrlík
23.4.2003 Aegolius funereus - Pôtik kapcavý 1 Liptovský Ján Peter Vrlík
21.4.2003 Apus apus - Dážďovník obyčajný 2 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
18.4.2003 Tetrao urogallus - Hlucháň hôrny 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
3.12.2004   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
26.10.2004   1 ex   Malužiná   Peter Vrlík  
25.10.2004   2 ex   Kráľova Lehota   Peter Vrlík  
25.9.2004   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
5.6.2004   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
9.5.2004   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
5.5.2004   2 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
5.5.2004   7 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
3.12.2007   1 ex   Krpeľany   Tomáš Flajs a 1 ďalší  
9.4.2004   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
3.12.2007   2 ex   Krpeľany   Tomáš Flajs a 1 ďalší  
21.3.2004   3 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
20.9.2003   1 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík a 1 ďalší  
20.9.2003   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
12.9.2003   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
4.7.2003   1 ex   Trstené   Peter Vrlík  
4.6.2003   1 ex   Liptovský Trnovec   Peter Vrlík  
23.4.2003   1 ex   Liptovský Ján   Peter Vrlík  
21.4.2003   2 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
18.4.2003   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
Tips - sorting