DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
18.11.2021 Motacilla alba - Trasochvost biely 1 Štúrovo Ladislav Csiffáry
18.11.2021 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 3 Štúrovo Ladislav Csiffáry
11.11.2021 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
18.11.2021 Parus palustris - Sýkorka hôrna 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
18.11.2021 Parus palustris - Sýkorka hôrna 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
18.11.2021 Turdus viscivorus - Drozd trskotavý 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
17.11.2021 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Horná Mariková Ivan Bartko
17.11.2021 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
16.11.2021 Corvus monedula - Kavka tmavá 110 Považská Bystrica Ivan Bartko
16.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Holíč Rudolf Cáfal
16.11.2021 Mergus serrator - Potápač prostredný 1 Petrova Ves Rudolf Cáfal
16.11.2021 Buteo rufinus - Myšiak hrdzavý 1 Hraň Ervín Hrtan
16.11.2021 Branta ruficollis - Bernikla červenokrká 2 Stanča Štefan Danko
16.11.2021 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 3 Hontianske Tesáre Jozef Spišák
16.11.2021 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Hontianske Tesáre Jozef Spišák
15.11.2021 Mergus serrator - Potápač prostredný 1 Petrova Ves Tomas Tedla
15.11.2021 Motacilla alba - Trasochvost biely 3 Liptovský Mikuláš Michal Baláž
13.11.2021 Buteo lagopus - Myšiak severský 2 Mikušovce Marian Mojžiš
14.11.2021 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 70 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Larus cachinnans/michahellis - Čajka bielohlavá/žltonohá 30 Považská Bystrica Ivan Bartko
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
18.11.2021   1 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
18.11.2021   3 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
11.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
18.11.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
18.11.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
18.11.2021   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
17.11.2021   1 ex   Horná Mariková   Ivan Bartko  
17.11.2021   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
16.11.2021   110 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
16.11.2021   1 ex   Holíč   Rudolf Cáfal  
16.11.2021   1 ex   Petrova Ves   Rudolf Cáfal  
16.11.2021   1 ex   Hraň   Ervín Hrtan  
16.11.2021   2 ex   Stanča   Štefan Danko  
16.11.2021   3 ex   Hontianske Tesáre   Jozef Spišák  
16.11.2021   1 ex   Hontianske Tesáre   Jozef Spišák  
15.11.2021   1 ex   Petrova Ves   Tomas Tedla  
15.11.2021   3 ex   Liptovský Mikuláš   Michal Baláž  
13.11.2021   2 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
14.11.2021   70 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   30 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
Tips - upload