DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
14.11.2021 Larus ridibundus - Čajka smejivá 23 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Egretta alba - Beluša veľká 13 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Ardea cinerea - Volavka popolavá 24 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Anas strepera - Kačica chripľavka 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Anas platyrhynchos - Kačica divá 100 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Anas crecca - Kačica chrapka 5 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Mergus merganser - Potápač veľký 60 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 16 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 180 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 23 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
14.11.2021 Alcedo atthis - Rybárik riečny 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
12.11.2021 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Revúca Peter Ďurian
14.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 8 Martovce Jozef Lengyel
14.11.2021 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Hriňová Pavel Blaško
14.11.2021 Podiceps auritus - Potápka ušatá 4 Kalinkovo Miloslav Mišík
14.11.2021 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Hamuliakovo Miloslav Mišík
14.11.2021 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Hamuliakovo Miloslav Mišík
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
14.11.2021   23 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   13 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   24 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   100 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   5 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   60 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   16 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   180 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   23 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
14.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
12.11.2021   1 ex   Revúca   Peter Ďurian  
14.11.2021   8 ex   Martovce   Jozef Lengyel  
14.11.2021   1 ex   Hriňová   Pavel Blaško  
14.11.2021   4 ex   Kalinkovo   Miloslav Mišík  
14.11.2021   1 ex   Hamuliakovo   Miloslav Mišík  
14.11.2021   1 ex   Hamuliakovo   Miloslav Mišík  
Tips - burger