DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
14.11.2021 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Kalinkovo Miloslav Mišík
14.11.2021 Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová 5 Koš Vladimír Šrank
14.11.2021 Grus grus - Žeriav popolavý 24 Šamorín Štefan Granec
14.11.2021 Phalacrocorax pygmeus - Kormorán malý 13 Šamorín Štefan Granec
13.11.2021 Motacilla alba - Trasochvost biely 1 Dudince Jozef Spišák
12.11.2021 Anas crecca - Kačica chrapka 25 Hrkovce Jozef Spišák
12.11.2021 Parus palustris - Sýkorka hôrna 2 Hrkovce Jozef Spišák
12.11.2021 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 3 Hrkovce Jozef Spišák
12.11.2021 Dendrocopos medius - Ďateľ prostredný 1 Hrkovce Jozef Spišák
13.11.2021 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Rovensko Vlastimil Serdahely
13.11.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 3 Kanianka Milan Hepner
13.11.2021 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 3 Veľká Čausa Milan Hepner
12.11.2021 Anas strepera - Kačica chripľavka 1 Piešťany Peter Kalivoda
12.11.2021 Ardea cinerea - Volavka popolavá 1 Piešťany Peter Kalivoda
12.11.2021 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 6 Piešťany Peter Kalivoda
12.11.2021 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 8 Piešťany Peter Kalivoda
12.11.2021 Acrocephalus scirpaceus - Trsteniarik bahenný 1 Perín - Chym Milan Olekšák
11.11.2021 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 520 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Hydrocoloeus minutus - Čajka malá 1 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Fulica atra - Lyska čierna 200 Krpeľany Pavel Bergmann
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
14.11.2021   1 ex   Kalinkovo   Miloslav Mišík  
14.11.2021   5 ex   Koš   Vladimír Šrank  
14.11.2021   24 ex   Šamorín   Štefan Granec  
14.11.2021   13 ex   Šamorín   Štefan Granec  
13.11.2021   1 ex   Dudince   Jozef Spišák  
12.11.2021   25 ex   Hrkovce   Jozef Spišák  
12.11.2021   2 ex   Hrkovce   Jozef Spišák  
12.11.2021   3 ex   Hrkovce   Jozef Spišák  
12.11.2021   1 ex   Hrkovce   Jozef Spišák  
13.11.2021   1 ex   Rovensko   Vlastimil Serdahely  
13.11.2021   3 ex   Kanianka   Milan Hepner  
13.11.2021   3 ex   Veľká Čausa   Milan Hepner  
12.11.2021   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
12.11.2021   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
12.11.2021   6 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
12.11.2021   8 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
12.11.2021   1 ex   Perín - Chym   Milan Olekšák  
11.11.2021   520 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   200 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
Tips - sorting