DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
11.11.2021 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 120 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Aythya ferina - Chochlačka sivá 25 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas clypeata - Kačica lyžičiarka 4 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas crecca - Kačica chrapka 125 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 45 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas strepera - Kačica chripľavka 4 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1200 Vlachy Pavel Bergmann
12.11.2021 Strix aluco - Sova obyčajná 1 Bratislava - Staré mesto Jakub Mráz
12.11.2021 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Poltár Tomáš Karlík
12.11.2021 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Skalica Vlastimil Serdahely
12.11.2021 Aythya marila - Chochlačka morská 3 Gbely Vlastimil Serdahely
11.11.2021 Buteo lagopus - Myšiak severský 2 Nováky Vladimír Šrank
11.11.2021 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Pružina Ivan Bartko
11.11.2021 Parus cristatus - Sýkorka chochlatá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.11.2021 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Záskalie Ivan Bartko
10.11.2021 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Kostolec Ivan Bartko
10.11.2021 Dendrocopos minor - Ďateľ malý 1 Ďanová Boris Demovič ml.
9.11.2021 Prunella modularis - Vrchárka modrá 1 Poltár Tomáš Karlík
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
11.11.2021   120 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   25 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   4 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   125 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   45 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   4 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1200 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
12.11.2021   1 ex   Bratislava - Staré mesto   Jakub Mráz  
12.11.2021   1 ex   Poltár   Tomáš Karlík  
12.11.2021   1 ex   Skalica   Vlastimil Serdahely  
12.11.2021   3 ex   Gbely   Vlastimil Serdahely  
11.11.2021   2 ex   Nováky   Vladimír Šrank  
11.11.2021   1 ex   Pružina   Ivan Bartko  
11.11.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.11.2021   1 ex   Záskalie   Ivan Bartko  
10.11.2021   1 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
10.11.2021   1 ex   Ďanová   Boris Demovič ml.  
9.11.2021   1 ex   Poltár   Tomáš Karlík  
Tips - GPS