DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
4.12.2021 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 21 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.12.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 40 Šamorín Stefan Lengyel
3.12.2021 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Pružina Ivan Bartko
3.12.2021 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 11 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.12.2021 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 2 Rovensko Vlastimil Serdahely
3.12.2021 Falco cherrug - Sokol rároh 1 Rovensko Vlastimil Serdahely
3.12.2021 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Lednica Martin Barka
3.12.2021 Phylloscopus collybita - Kolibkárik čipčavý 2 Petržalka Miloslav Mišík
3.12.2021 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Lednica Martin Barka
3.12.2021 Regulus ignicapilla - Králik ohnivohlavý 1 Petržalka Miloslav Mišík
3.12.2021 Larus argentatus - Čajka striebristá 1 Zohor Richard Schnürmacher
3.12.2021 Cygnus columbianus - Labuť malá 5 Zohor Richard Schnürmacher
2.12.2021 Larus ridibundus - Čajka smejivá 350 Považská Bystrica Ivan Bartko
2.12.2021 Passer montanus - Vrabec poľný 150 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
30.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 6 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
30.11.2014 Strix aluco - Sova obyčajná 1 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
1.12.2021 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Bobrovník Peter Vrlík
1.12.2021 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Michalovce Štefan Danko
1.12.2021 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
30.11.2021 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 1 Kravany nad Dunajom Csaba Sándor
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
4.12.2021   21 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.12.2021   40 ex   Šamorín   Stefan Lengyel  
3.12.2021   1 ex   Pružina   Ivan Bartko  
3.12.2021   11 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.12.2021   2 ex   Rovensko   Vlastimil Serdahely  
3.12.2021   1 ex   Rovensko   Vlastimil Serdahely  
3.12.2021   1 ex   Lednica   Martin Barka  
3.12.2021   2 ex   Petržalka   Miloslav Mišík  
3.12.2021   1 ex   Lednica   Martin Barka  
3.12.2021   1 ex   Petržalka   Miloslav Mišík  
3.12.2021   1 ex   Zohor   Richard Schnürmacher  
3.12.2021   5 ex   Zohor   Richard Schnürmacher  
2.12.2021   350 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
2.12.2021   150 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
30.11.2021   6 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
30.11.2014   1 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
1.12.2021   1 ex   Bobrovník   Peter Vrlík  
1.12.2021   1 ex   Michalovce   Štefan Danko  
1.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
30.11.2021   1 ex   Kravany nad Dunajom   Csaba Sándor  
Tips - GPS