DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
29.11.2021 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 1 Kátov Rudolf Cáfal
29.11.2021 Streptopelia decaocto - Hrdlička záhradná 42 Považská Bystrica Ivan Bartko
28.11.2021 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 1 Muráň Iveta Dolná
27.11.2021 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Dvorníky - Včeláre Milan Olekšák
27.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 2 Dolný Štál Karol Šotnár
27.11.2021 Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná 1 Zohor Miloslav Mišík
27.11.2021 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Štúrovo Ladislav Csiffáry
25.11.2021 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Kostolec Ivan Bartko
25.11.2021 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 12 Považská Bystrica Ivan Bartko
25.11.2021 Ardea cinerea - Volavka popolavá 1 Piešťany Peter Kalivoda
25.11.2021 Carduelis spinus - Stehlík čížik 14 Považská Bystrica Ivan Bartko
25.11.2021 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Brzotín Milan Olekšák
24.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 6 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
24.11.2021 Saxicola torquatus rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 1 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
24.11.2021 Corvus corax - Krkavec čierny 14 Považská Bystrica Ivan Bartko
23.11.2021 Troglodytes troglodytes - Oriešok obyčajný 1 Mužla Martin Pathó
23.11.2021 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
23.11.2021 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
23.11.2021 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
23.11.2021 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Lučenec Dušan Kerestúr
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
29.11.2021   1 ex   Kátov   Rudolf Cáfal  
29.11.2021   42 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
28.11.2021   1 ex   Muráň   Iveta Dolná  
27.11.2021   1 ex   Dvorníky - Včeláre   Milan Olekšák  
27.11.2021   2 ex   Dolný Štál   Karol Šotnár  
27.11.2021   1 ex   Zohor   Miloslav Mišík  
27.11.2021   1 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
25.11.2021   1 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
25.11.2021   12 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
25.11.2021   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
25.11.2021   14 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
25.11.2021   1 ex   Brzotín   Milan Olekšák  
24.11.2021   6 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
24.11.2021   1 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
24.11.2021   14 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
23.11.2021   1 ex   Mužla   Martin Pathó  
23.11.2021   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
23.11.2021   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
23.11.2021   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
23.11.2021   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
Tips - sorting