DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
30.9.2009 Lullula arborea - Škovránik stromový 3 Debraď Štefan Matis
24.8.2009 Carduelis flammea - Stehlík čečetka 10 Vysoké Tatry Štefan Matis
5.10.2009 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 1 Rapovce Marian Mojžiš
5.10.2009 Saxicola rubetra - Pŕhľaviar červenkastý 1 Mikušovce Marian Mojžiš
5.10.2009 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 14 Rapovce Marian Mojžiš
29.9.2009 Sylvia curruca - Penica popolavá 1 Drienovec Milan Olekšák
29.9.2009 Saxicola rubetra - Pŕhľaviar červenkastý 1 Drienovec Milan Olekšák
3.10.2009 Phoenicurus phoenicurus - Žltochvost hôrny 1 Drienovec Milan Olekšák
2.10.2009 Acrocephalus schoenobaenus - Trsteniarik malý 1 Drienovec Milan Olekšák
4.10.2009 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Martin Jano Topercer
4.10.2009 Picoides tridactylus - Ďubník trojprstý 1 Martin Jano Topercer
4.10.2009 Turdus torquatus - Drozd kolohrivec 3 Martin Jano Topercer
4.10.2009 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 31 Drienovec Milan Olekšák
4.10.2009 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 88 Čunovo Boris Demovič ml.
4.10.2009 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 12 Čunovo Boris Demovič ml.
4.10.2009 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Rusovce Boris Demovič ml.
4.10.2009 Phalacrocorax pygmeus - Kormorán malý 3 Čunovo Boris Demovič ml.
4.10.2009 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 1 Čunovo Boris Demovič ml.
3.10.2009 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Malinovo Boris Demovič ml.
2.10.2009 Asio flammeus - Myšiarka močiarna 5 Šurany Jozef Lengyel
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
30.9.2009   3 ex   Debraď   Štefan Matis  
24.8.2009   10 ex   Vysoké Tatry   Štefan Matis  
5.10.2009   1 ex   Rapovce   Marian Mojžiš  
5.10.2009   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
5.10.2009   14 ex   Rapovce   Marian Mojžiš  
29.9.2009   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
29.9.2009   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
3.10.2009   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
2.10.2009   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
4.10.2009   1 ex   Martin   Jano Topercer  
4.10.2009   1 ex   Martin   Jano Topercer  
4.10.2009   3 ex   Martin   Jano Topercer  
4.10.2009   31 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
4.10.2009   88 ex   Čunovo   Boris Demovič ml.  
4.10.2009   12 ex   Čunovo   Boris Demovič ml.  
4.10.2009   1 ex   Rusovce   Boris Demovič ml.  
4.10.2009   3 ex   Čunovo   Boris Demovič ml.  
4.10.2009   1 ex   Čunovo   Boris Demovič ml.  
3.10.2009   1 ex   Malinovo   Boris Demovič ml.  
2.10.2009   5 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
Tips - upload