O projekte Birding Slovakia

bs1História projektu
Nápad na vznik internetovej stránky a databázy, ktorá by zhromažďovala vzácne pozorovania vtákov vznikol u nás už dávno. Spočiatku bol birding.sk sólo projekt a okrem zlepšenia informovanosti vo faunistike bolo cieľom podporiť u širokej verejnosti záujem o terénnu ornitológiu - birdwatching a o prírodu ako takú. Ďaľším cieľom bolo ukázať, že aj bez nákladných projektov sa dajú prevádzkovať zaujímavé aktivity pre verejnosť. Veľkou inšpiráciou tohto projektu boli podobné existujúce stránky, najmä www.birding.hu, ktorému istú podobnosť prvej verzie birdingu nemožno zaprieť. Keďže moje programátorské schopnosti neboli postačujúce s programovaním mi pomohol brat Juraj. Po pol roku prebdených nocí za počítačom sme v októbri 2007 spustili s bratom testovaciu verziu (viď obrázok vpravo). Štruktúra a základné princípy fungovania birdingu boli spoločne premyslené a odlaďované s M. Dobrotom, ktorý sa spolu s Branislavom Matejovičom podielali aj na testovaní skúšobnej verzie. Ostré stránky boli spustené v Novembri 2007 a počet pozorovaní ako aj registrovaných užívateľov prudko rástol. Po necelom pol roku, v apríli 2008 už bolo 150 registrovaných užívateľov a 3100 záznamov. V júni 2009 ich bolo 300 a 13520 záznamov, v marci 2010 takmer 400 registrovaných užívateľov a 20000 záznamov.

Na jeseň r. 2009 ma oslovil Martin Balog, že by rád pomohol s rozvojom birdingu a poskytol svoje profesionálne programátorské skúsenosti. A tak nastal polrok dlhých diskusií a vymieňaní názorov, až sme sa napokon dopracovali k CMS (content management system) verzii birdingu, pracovne nazvanej Birding Slovakia 2, alebo BS2. Hlavným dôvodom pre zavedenie CMS bolo rošírenie birdingu o rôznorodé články a o diskusné fórum. Okrem toho sa spravilo mnoho vylepšení, ako zjednodušenie zadávania údajov, možnosť editácie vlastných pozorovaní, možnosť komentovania pozorovaní, rozšírené filtrovanie a iných.
Ciele projektu
Hlavným cieľom týchto stránok je jednoduchým a prehľadným spôsobom zhromažďovať a prezentovať pozorovania vzácnych a zriedkavých druhov vtákov. U ostatných druhov hlavne skoré prílety a neskoré odlety, zaujímavé počty, pozorovania na netypických lokalitách, vzácne pozorovania bežných druhov, netypické hniezdenia alebo znášky, a iné zaujímavé pozorovania. Ďalším cieľom je zvýšiť záujem o terénnu ornitológiu (alebo aj birding, birdwatching) na Slovensku a vytvoriť možnosť voľného publikovania pre všetkých.
Nomenklatúra
V súčasnosti sú na Slovensku v obehu tri názvoslovia - doposiaľ platné Feriancovo, novšie Matouškovo (1990) a návrh Kovalíka, Pačenovského, Čapeka a Topercera (2008). U slovenských názvov vtákov je zatiaľ použité platné Feriancovo názvoslovie (z Danko a kol. 2002, Rozšírenie vtákov na Slovensku). Vedecké názvy boli použité z rovnakého zdroja.
Lokalizácia pozorovaní
Povinná lokalizácia pozorovaní je na úrovni obce, pričom sa doporučuje zadať najbližšiu obec. V spresnení lokality je možné uviesť podrobnejšie informácie. Takáto lokalizácia je pre účely rozšírenia plne postačujúca. Naopak, podrobnejšia povinná lokalizácia by nemusela byť u niektorých citlivých druhov vhodná. K takejto lokalizácii sa pristúpilo aj kvôli jednoduchosti určenia v teréne. V databáze je 2908 obcí. Pre porovnanie, kvadrátov Databanky Fauny Slovenska, ktoré sa často vo faunistike používajú je 492. Zdroj databázy obcí je z Mestskej o obecnej štatistiky MOŠ. Mestské časti sú zatiaľ použité len pre Bratislavu.

Ciele projektu
Hlavným cieľom týchto stránok je jednoduchým a prehľadným spôsobom zhromažďovať a prezentovať pozorovania vzácnych a zriedkavých druhov vtákov. U ostatných druhov hlavne skoré prílety a neskoré odlety, zaujímavé počty, pozorovania na netypických lokalitách, vzácne pozorovania bežných druhov, netypické hniezdenia alebo znášky, a iné zaujímavé pozorovania. Vítané sú však všetky pozorovania, pretože z  dlhodobého hľadiska je ťažké predvídať, ktorý druh bude mať aký status, resp. lokálne môže byť každé pozorovanie zaujímavé. Všetky pozorovania pomáhajú tvarovať grafy výskytu druhov. Veríme, že birding.sk pomôže zvýšiť záujem o terénnu ornitológiu (alebo aj birding, birdwatching) na Slovensku.

Nomenklatúra
Do apríla 2010 bolo na www.birding.sk použité názvoslovie Oskára Ferianca. Od r. 2010 sú na birdingu použité názvy slovenských vtákov podľa Návrhu odporúčaných slovenských názvov vtákov sveta Kovalíka, Pačenovského, Čapeka a Topercera (2008). Taxonomické radenie druhov je podľa systému Howarda a Moora.

Lokalizácia pozorovaní
Povinná lokalizácia pozorovaní je na úrovni obce, pričom sa doporučuje zadať najbližšiu obec. V spresnení lokality je možné uviesť podrobnejšie informácie, vrátane GPS koordinát. Takáto lokalizácia je pre účely rozšírenia plne postačujúca. Naopak, podrobnejšia povinná lokalizácia by nemusela byť u niektorých citlivých druhov vhodná. K takejto lokalizácii sa pristúpilo aj kvôli jednoduchosti určenia v teréne. V databáze je 2908 obcí. Pre porovnanie, kvadrátov Databanky Fauny Slovenska, ktoré sa často vo faunistike používajú je 492. Zdroj databázy obcí je z Mestskej a obecnej štatistiky MOŠ. Mestské časti sú zatiaľ použité len pre Bratislavu.

Hlavné míľniky:
Október-November 2007 - Návrh a programovanie
20.11.2007 Spustenie testovacej verzie
26.11.2007 Oficiálne spustenie www.birding.sk
26.12.2007 Mesiac po spustení: 80 registrovaných užívateľov, z ktorých 31 prispelo údajmi. 752 záznamov, z toho 483 pre vzácne a zriedkavé druhy. Priemerná denná návštevnosť cca 100 ľudí z 19. krajín, najmä Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska.
9.1.2008 Po niečo viac ako mesiaci v databáze prvých 1000 záznamov, 90 regitrovaných užívateľov.
9.4.2008 150 registrovaných užívateľov, 3100 záznamov, 1264 pre vzácne a zriedkavé druhy
18.9.2008 200 registrovaných užívateľov
4.3.2009 Počet záznamov v databáze dosiahol 10.000, počet registrovaných užívateľov 267 
14.6.2009 300 registrovaných užívateľov, 13.520 záznamov, 3.799 záznamov pre vzácne a zriedkavé druhy, 822 záznamov vzácnych druhov 
15.9.2009 15.000 údajov v databáze 
7.10.2009 K tímu sa pridal Martin Balog. Optimalizácia zoznamu druhov a zoznamu autorov (MB)
30.3.2010 400 registrovaných užívateľov, 20000 záznamov
1.4.2010 Spustenie testovacej verzie CMS birdingu
13.4.2010 Aktualizované názvoslovie podľa Návrhu odporúčaných slovenských názvov vtákov sveta Kovalíka, Pačenovského, Čapeka a Topercera (2008)
16.4.2010 Ostré spustenie novej CMS verzie www.birding.sk
27.5.2010 Doplnenie možnosti nahrávania zvukových nahrávok k pozorovaniam
9.9.2010 Doplnenie možnosti nahrávania videí k pozorovaniam
22.12.2010 500 registrovaných užívateľov, vyše 26000 záznamov o pozorovaní vtákov
29.5.2011 600 registrovaných užívateľov, 31955 záznamov, 9118121 jedincov, 10537 fotografií, 210 videí, 19 audio nahrávok
25.3.2013 800 registrovaných užívateľov, 46872  záznamov/ 9615114 jedincov, 20064 fotografií, 653 videí, 97 audio nahrávok
1.12.2020 1480 registrovaných užívateľov, 104256  záznamov/ 13172452 jedincov, 60822 fotografií, 994 videí, 456 audio nahrávok
 
 
 Trend počtu registrovaných užívateľov (počet nových užívateľov, celkový počet užívateľov)
 
 Trend počtu pozorovaní podľa štatútu druhov (bežné, vzácne, zriedkavé)
 
 Trend počtu pozorovaných druhov podľa ich štatútu (bežné, vzácne, zriedkavé)
 
 Počet aktívnych užívateľov (delené podľa počtu pozorovaní v rámci roku)

 
Tips - GPS