Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
28.9.2022 Milvus milvus - Haja červená 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
28.9.2022 Numenius arquata - Hvizdák veľký 1 Maňa Samuel Sádovský
28.9.2022 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 19 Maňa Samuel Sádovský
27.9.2022 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
27.9.2022 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
27.9.2022 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 447 Považská Bystrica Ivan Bartko
26.9.2022 Emberiza calandra - Strnádka lúčna 19 Glabušovce Dušan Kerestúr a 1 ďalší
26.9.2022 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 3 Glabušovce Dušan Kerestúr a 1 ďalší
26.9.2022 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 5 Glabušovce Dušan Kerestúr a 1 ďalší
26.9.2022 Calidris minuta - Pobrežník malý 1 Glabušovce Dušan Kerestúr a 1 ďalší
26.9.2022 Serinus serinus - Kanárik poľný 15 Považská Bystrica Ivan Bartko
26.9.2022 Caprimulgus europaeus - Lelek lesný 1 Drahovce Braňo Matejovič
26.9.2022 Athene noctua - Kuvik obyčajný 1 Tvrdošovce Jozef Lengyel
26.9.2022 Asio flammeus - Myšiarka močiarna 4 Tvrdošovce Jozef Lengyel
26.9.2022 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
23.9.2022 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Drienovec Iveta Dolná a 2 ďalší
26.9.2022 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 40 Považská Bystrica Ivan Bartko
26.9.2022 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 1068 Považská Bystrica Ivan Bartko
24.9.2022 Pluvialis squatarola - Kulík bledý 2 Šamorín Pavel Mezulián
24.9.2022 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 4 Budmerice Pavel Mezulián
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
28.9.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
28.9.2022   1 ex   Maňa   Samuel Sádovský  
28.9.2022   19 ex   Maňa   Samuel Sádovský  
27.9.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
27.9.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
27.9.2022   447 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
26.9.2022   19 ex   Glabušovce   Dušan Kerestúr a 1 ďalší  
26.9.2022   3 ex   Glabušovce   Dušan Kerestúr a 1 ďalší  
26.9.2022   5 ex   Glabušovce   Dušan Kerestúr a 1 ďalší  
26.9.2022   1 ex   Glabušovce   Dušan Kerestúr a 1 ďalší  
26.9.2022   15 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
26.9.2022   1 ex   Drahovce   Braňo Matejovič  
26.9.2022   1 ex   Tvrdošovce   Jozef Lengyel  
26.9.2022   4 ex   Tvrdošovce   Jozef Lengyel  
26.9.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
23.9.2022   1 ex   Drienovec   Iveta Dolná a 2 ďalší  
26.9.2022   40 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
26.9.2022   1068 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
24.9.2022   2 ex   Šamorín   Pavel Mezulián  
24.9.2022   4 ex   Budmerice   Pavel Mezulián  
Tips - upload