Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
1.3.2024 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Jablonové Jakub Mráz
13.9.2008 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 1 Malachov Zuzana Lehká
3.3.2024 Corvus corax - Krkavec čierny 2 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
3.3.2024 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 2 Hladovka Vložil: Zbigniew Szwab
3.3.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 32 Plavecké Podhradie Erik Martinec
3.3.2024 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Nová Ves nad Žitavou Rene Streicher
3.3.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 51 Nová Ves nad Žitavou Rene Streicher
2.3.2024 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
1.3.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Suchohrad Rudo Jureček
1.3.2024 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Mužla Martin Pathó
1.3.2024 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Mužla Martin Pathó
1.3.2024 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan a 1 ďalší
1.3.2024 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Lisková Peter Vrlík
1.3.2024 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Žilina Anton Makuka
1.3.2024 Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová 1 Mužla Martin Pathó
1.3.2024 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Báhoň Štefan Granec
1.3.2024 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Kanianka Milan Hepner
28.2.2024 Motacilla alba - Trasochvost biely 84 Číčov Jozef Lengyel
28.2.2024 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 60 Číčov Jozef Lengyel
28.2.2024 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 30 Číčov Jozef Lengyel
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
1.3.2024   1 ex   Jablonové   Jakub Mráz  
13.9.2008   1 ex   Malachov   Zuzana Lehká  
3.3.2024   2 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
3.3.2024   2 ex   Hladovka   Vložil: Zbigniew Szwab  
3.3.2024   32 ex   Plavecké Podhradie   Erik Martinec  
3.3.2024   1 ex   Nová Ves nad Žitavou   Rene Streicher  
3.3.2024   51 ex   Nová Ves nad Žitavou   Rene Streicher  
2.3.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
1.3.2024   1 ex   Suchohrad   Rudo Jureček  
1.3.2024   1 ex   Mužla   Martin Pathó  
1.3.2024   1 ex   Mužla   Martin Pathó  
1.3.2024   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan a 1 ďalší  
1.3.2024   1 ex   Lisková   Peter Vrlík  
1.3.2024   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
1.3.2024   1 ex   Mužla   Martin Pathó  
1.3.2024   1 ex   Báhoň   Štefan Granec  
1.3.2024   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
28.2.2024   84 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
28.2.2024   60 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
28.2.2024   30 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
Tips - upload