Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
24.7.2024 Phylloscopus sibilatrix - Kolibiarik sykavý 1 Čereňany Jozef Fábry
23.7.2024 Falco vespertinus - Sokol kobcovitý 1 Nýrovce Michal Bagala
23.7.2024 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Turdus merula - Drozd čierny 3 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Streptopelia decaocto - Hrdlička záhradná 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Sitta europaea - Brhlík obyčajný 2 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 2 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 2 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Phasianus colchicus - Bažant obyčajný 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Pernis apivorus - Včelár lesný 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Passer montanus - Vrabec poľný 3 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Passer domesticus - Vrabec domový 8 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 4 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 7 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
23.7.2024 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 1 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
22.7.2024 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 3 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
22.7.2024 Columba palumbus - Holub hrivnák 2 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
22.7.2024 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 2 Brezová pod Bradlom Neil MacIver
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
24.7.2024   1 ex   Čereňany   Jozef Fábry  
23.7.2024   1 ex   Nýrovce   Michal Bagala  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   3 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   2 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   2 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   2 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   3 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   8 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   4 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   7 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
23.7.2024   1 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
22.7.2024   3 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
22.7.2024   2 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
22.7.2024   2 ex   Brezová pod Bradlom   Neil MacIver  
Tips - upload