Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
17.6.2024 Picus canus - Žlna sivá 1 Ružomberok Jozef Horvát
17.6.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Nitrianske Pravno Roman Slobodník
17.6.2024 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 1 Piešťany Peter Kalivoda
18.6.2024 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 4 Skalité Jozef Kulla
15.6.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Opatovce nad Nitrou Karol Šotnár
16.6.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 2 Kanianka Karol Šotnár
15.6.2024 Buteo buteo - Myšiak hôrny 2 Opatovce nad Nitrou Karol Šotnár
17.6.2024 Milvus migrans - Haja tmavá 1 Levice Michal Bagala
16.6.2024 Otus scops - Výrik lesný 1 Okoč Kristián Bacsa
16.6.2024 Streptopelia turtur - Hrdlička poľná 1 Sklabiná Peter Kušík
14.6.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 2 Sklabiná Peter Kušík
16.6.2024 Milvus migrans - Haja tmavá 1 Obid Martin Pathó
16.6.2024 Milvus milvus - Haja červená 1 Zvolenská Slatina Dušan Kerestúr
15.6.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 6 Muráň Iveta Dolná
15.6.2024 Charadrius dubius - Kulík riečny 1 Rosina Anton Makuka
15.6.2024 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Rosina Anton Makuka
14.6.2024 Aquila chrysaetos - Orol skalný 2 Turie Anton Makuka
14.6.2024 Emberiza calandra - Strnádka lúčna 1 Kamienka Andrej Škuba
14.6.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Kamienka Andrej Škuba
14.6.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 2 Valaská Dubová Peter Vrlík
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
17.6.2024   1 ex   Ružomberok   Jozef Horvát  
17.6.2024   1 ex   Nitrianske Pravno   Roman Slobodník  
17.6.2024   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
18.6.2024   4 ex   Skalité   Jozef Kulla  
15.6.2024   1 ex   Opatovce nad Nitrou   Karol Šotnár  
16.6.2024   2 ex   Kanianka   Karol Šotnár  
15.6.2024   2 ex   Opatovce nad Nitrou   Karol Šotnár  
17.6.2024   1 ex   Levice   Michal Bagala  
16.6.2024   1 ex   Okoč   Kristián Bacsa  
16.6.2024   1 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
14.6.2024   2 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
16.6.2024   1 ex   Obid   Martin Pathó  
16.6.2024   1 ex   Zvolenská Slatina   Dušan Kerestúr  
15.6.2024   6 ex   Muráň   Iveta Dolná  
15.6.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
15.6.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.6.2024   2 ex   Turie   Anton Makuka  
14.6.2024   1 ex   Kamienka   Andrej Škuba  
14.6.2024   1 ex   Kamienka   Andrej Škuba  
14.6.2024   2 ex   Valaská Dubová   Peter Vrlík  
Tips - burger