Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
24.4.2024 Mergus merganser - Potápač veľký 12 Jur nad Hronom Michal Bagala
24.4.2024 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 100 Udiča Ivan Bartko
24.4.2024 Sterna hirundo - Rybár riečny 23 Udiča Ivan Bartko
24.4.2024 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 6 Udiča Ivan Bartko
24.4.2024 Chlidonias hybrida - Čorík bahenný 2 Udiča Ivan Bartko
23.4.2024 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 3 Žilina Anton Makuka
24.4.2024 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 2 Ladice Zoltan Mikle
24.4.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 2 Ružomberok Michal Likavčan
24.4.2024 Picoides tridactylus - Ďubník trojprstý 1 Čierne Jozef Kulla
23.4.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 1 Streda nad Bodrogom Miloš Balla
23.4.2024 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Galovany Peter Vrlík
23.4.2024 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Lisková Peter Vrlík
23.4.2024 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Lisková Peter Vrlík
23.4.2024 Acrocephalus arundinaceus - Trsteniarik veľký 1 Lisková Peter Vrlík
22.4.2024 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 2 Rosina Anton Makuka
22.4.2024 Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná 1 Rosina Anton Makuka
23.4.2024 Actitis hypoleucos - Kalužiačik malý 4 Udiča Ivan Bartko
23.4.2024 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 3 Udiča Ivan Bartko
23.4.2024 Charadrius dubius - Kulík riečny 4 Udiča Ivan Bartko
23.4.2024 Branta canadensis - Bernikla veľká 6 Galanta Štefan Granec
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
24.4.2024   12 ex   Jur nad Hronom   Michal Bagala  
24.4.2024   100 ex   Udiča   Ivan Bartko  
24.4.2024   23 ex   Udiča   Ivan Bartko  
24.4.2024   6 ex   Udiča   Ivan Bartko  
24.4.2024   2 ex   Udiča   Ivan Bartko  
23.4.2024   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
24.4.2024   2 ex   Ladice   Zoltan Mikle  
24.4.2024   2 ex   Ružomberok   Michal Likavčan  
24.4.2024   1 ex   Čierne   Jozef Kulla  
23.4.2024   1 ex   Streda nad Bodrogom   Miloš Balla  
23.4.2024   1 ex   Galovany   Peter Vrlík  
23.4.2024   1 ex   Lisková   Peter Vrlík  
23.4.2024   1 ex   Lisková   Peter Vrlík  
23.4.2024   1 ex   Lisková   Peter Vrlík  
22.4.2024   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
22.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
23.4.2024   4 ex   Udiča   Ivan Bartko  
23.4.2024   3 ex   Udiča   Ivan Bartko  
23.4.2024   4 ex   Udiča   Ivan Bartko  
23.4.2024   6 ex   Galanta   Štefan Granec  
Tips - upload