Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
27.6.2022 Poecile montanus - Sýkorka čiernohlavá 5 Muráň Peter Ďurian
27.6.2022 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Obeckov Peter Kušík
27.6.2022 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Nové Mesto nad Váhom Jaroslav Mikuš
27.6.2022 Alopochen aegyptiaca - Húska štíhla 2 Nové Mesto nad Váhom Jaroslav Mikuš
27.6.2022 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Štúrovo Róbert Folk
26.6.2022 Buteo rufinus - Myšiak hrdzavý 1 Maňa Jozef Lengyel
25.6.2022 Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná 1 Ružomberok Samuel Ondrík
25.6.2022 Ichthyaetus melanocephalus - Čajka čiernohlavá 1 Štúrovo Ladislav Csiffáry
24.6.2022 Athene noctua - Kuvik obyčajný 1 Kútniky Roman Slobodník
21.6.2022 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Prievidza Karol Šotnár
23.6.2022 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 6 Chvojnica Karol Šotnár
22.6.2022 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Balog nad Ipľom Peter Kušík
17.6.2022 Otus scops - Výrik lesný 1 Devínska Nová Ves Vladimír Nemček
21.6.2022 Tyto alba - Plamienka driemavá 5 Kameničná Kristián Bacsa a 1 ďalší
21.6.2022 Tyto alba - Plamienka driemavá 4 Marcelová Kristián Bacsa a 1 ďalší
21.6.2022 Tyto alba - Plamienka driemavá 5 Okoč Kristián Bacsa a 1 ďalší
22.6.2022 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Madunice Braňo Matejovič
22.6.2022 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 2 Madunice Braňo Matejovič
22.6.2022 Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný 1 Drahovce Braňo Matejovič
21.6.2022 Otus scops - Výrik lesný 2 Nová Ves nad Váhom Vlasto Opatovský a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
27.6.2022   5 ex   Muráň   Peter Ďurian  
27.6.2022   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
27.6.2022   1 ex   Nové Mesto nad Váhom   Jaroslav Mikuš  
27.6.2022   2 ex   Nové Mesto nad Váhom   Jaroslav Mikuš  
27.6.2022   1 ex   Štúrovo   Róbert Folk  
26.6.2022   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel  
25.6.2022   1 ex   Ružomberok   Samuel Ondrík  
25.6.2022   1 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
24.6.2022   1 ex   Kútniky   Roman Slobodník  
21.6.2022   1 ex   Prievidza   Karol Šotnár  
23.6.2022   6 ex   Chvojnica   Karol Šotnár  
22.6.2022   1 ex   Balog nad Ipľom   Peter Kušík  
17.6.2022   1 ex   Devínska Nová Ves   Vladimír Nemček  
21.6.2022   5 ex   Kameničná   Kristián Bacsa a 1 ďalší  
21.6.2022   4 ex   Marcelová   Kristián Bacsa a 1 ďalší  
21.6.2022   5 ex   Okoč   Kristián Bacsa a 1 ďalší  
22.6.2022   2 ex   Madunice   Braňo Matejovič  
22.6.2022   2 ex   Madunice   Braňo Matejovič  
22.6.2022   1 ex   Drahovce   Braňo Matejovič  
21.6.2022   2 ex   Nová Ves nad Váhom   Vlasto Opatovský a 1 ďalší  
Tips - GPS