DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.12.2021 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Čierne Kľačany Stano Harvančík
7.12.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 8 Martovce Marek Trnka
8.12.2021 Bucephala clangula - Hlaholka severská 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Larus canus - Čajka sivá 52 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Fulica atra - Lyska čierna 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Ružiná Pavel Blaško
8.12.2021 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Regulus regulus - Králik zlatohlavý 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Parus cristatus - Sýkorka chochlatá 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Parus ater - Sýkorka uhliarka 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.12.2021 Anser albifrons - Hus bieločelá 500 Dolný Štál Roman Slobodník
8.12.2021 Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová 3 Dolný Štál Roman Slobodník
8.12.2021 Motacilla alba - Trasochvost biely 1 Dolný Štál Roman Slobodník
8.12.2021 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Dolný Štál Roman Slobodník
14.11.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 3 Iňačovce Jozef ILLÁR
14.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Iňačovce Jozef ILLÁR
24.11.2021 Cygnus atratus - Labuť čierna 1 Vlachy Jozef ILLÁR
12.6.2013 Asio otus - Myšiarka ušatá 30 Pataš Karol Šotnár
7.12.2021 Falco columbarius - Sokol kobec 1 Gbely Rudolf Cáfal
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
7.12.2021   1 ex   Čierne Kľačany   Stano Harvančík  
7.12.2021   8 ex   Martovce   Marek Trnka  
8.12.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   52 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   2 ex   Ružiná   Pavel Blaško  
8.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.12.2021   500 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník  
8.12.2021   3 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník  
8.12.2021   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník  
8.12.2021   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník  
14.11.2021   3 ex   Iňačovce   Jozef ILLÁR  
14.11.2021   1 ex   Iňačovce   Jozef ILLÁR  
24.11.2021   1 ex   Vlachy   Jozef ILLÁR  
12.6.2013   30 ex   Pataš   Karol Šotnár  
7.12.2021   1 ex   Gbely   Rudolf Cáfal  
Tips - burger