Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.5.2024 Galerida cristata - Pipíška chochlatá 9 Pohranice Lukáš Sekelský
23.5.2024 Locustella fluviatilis - Svrčiak riečny 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
23.5.2024 Riparia riparia - Brehuľa hnedá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
21.5.2024 Elanus caeruleus - Luniak sivý 1 Čunovo Jozef Chavko
21.5.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 2 Koš Milan Maco
21.5.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 3 Koš Milan Maco
21.5.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Likavka Peter Vrlík
20.5.2024 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 7 Prievidza Karol Šotnár
20.5.2024 Aythya nyroca - Chochlačka bielooká 2 Číčov Jozef Lengyel
20.5.2024 Zapornia parva - Chriašť malý 2 Číčov Jozef Lengyel
20.5.2024 Ardeola ralloides - Čaplička vlasatá 1 Číčov Jozef Lengyel
20.5.2024 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 1 Trnava Peter Hrubala
20.5.2024 Curruca nisoria - Penica jarabá 2 Prosiek Peter Vrlík
18.5.2024 Muscicapa striata - Muchár sivý 1 Sobrance Jakub Lukačko
20.5.2024 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Udiča Ivan Bartko
4.5.2024 Larus cachinnans - Čajka bielohlavá 22 Udiča Ivan Bartko
21.4.2024 Tadorna ferruginea - Kazarka hrdzavá 1 Senné Vložil: Jozef ILLÁR
19.5.2024 Corvus corax - Krkavec čierny 4 Lakšárska Nová Ves Erik Martinec
19.5.2024 Crex crex - Chrapkáč poľný 1 Lakšárska Nová Ves Erik Martinec
19.5.2024 Turdus viscivorus - Drozd trskota 1 Prievidza Karol Šotnár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
23.5.2024   9 ex   Pohranice   Lukáš Sekelský  
23.5.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
23.5.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
21.5.2024   1 ex   Čunovo   Jozef Chavko  
21.5.2024   2 ex   Koš   Milan Maco  
21.5.2024   3 ex   Koš   Milan Maco  
21.5.2024   1 ex   Likavka   Peter Vrlík  
20.5.2024   7 ex   Prievidza   Karol Šotnár  
20.5.2024   2 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
20.5.2024   2 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
20.5.2024   1 ex   Číčov   Jozef Lengyel  
20.5.2024   1 ex   Trnava   Peter Hrubala  
20.5.2024   2 ex   Prosiek   Peter Vrlík  
18.5.2024   1 ex   Sobrance   Jakub Lukačko  
20.5.2024   1 ex   Udiča   Ivan Bartko  
4.5.2024   22 ex   Udiča   Ivan Bartko  
21.4.2024   1 ex   Senné   Vložil: Jozef ILLÁR  
19.5.2024   4 ex   Lakšárska Nová Ves   Erik Martinec  
19.5.2024   1 ex   Lakšárska Nová Ves   Erik Martinec  
19.5.2024   1 ex   Prievidza   Karol Šotnár  
Tips - GPS