Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.3.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
23.3.2023 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
23.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
23.3.2023 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 4 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
23.3.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Kvačany Peter Vrlík
23.3.2023 Ardea alba - Beluša veľká 2 Liptovský Trnovec Peter Vrlík
23.3.2023 Columba oenas - Holub plúžik 1 Liptovské Matiašovce Peter Vrlík
23.3.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Kamenín Ladislav Csiffáry
20.3.2023 Luscinia svecica cyanecula - Slávik modrák 1 Veľký Grob Štefan Granec
22.3.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 2 Veľký Meder Karol Šotnár
21.3.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Medveďov Karol Šotnár
22.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
22.3.2023 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 70 Považská Bystrica Ivan Bartko
22.3.2023 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Liptovský Trnovec Peter Vrlík
22.10.2020 Lyrurus tetrix - Tetrov hoľniak 1 Ždiar Peter Vrlík
2.2.2023 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
21.3.2023 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 2 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
22.3.2023 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
21.3.2023 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 2 Žilina Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
23.3.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
23.3.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
23.3.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
23.3.2023   4 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
23.3.2023   1 ex   Kvačany   Peter Vrlík  
23.3.2023   2 ex   Liptovský Trnovec   Peter Vrlík  
23.3.2023   1 ex   Liptovské Matiašovce   Peter Vrlík  
23.3.2023   1 ex   Kamenín   Ladislav Csiffáry  
20.3.2023   1 ex   Veľký Grob   Štefan Granec  
22.3.2023   2 ex   Veľký Meder   Karol Šotnár  
21.3.2023   1 ex   Medveďov   Karol Šotnár  
22.3.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
22.3.2023   70 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
22.3.2023   1 ex   Liptovský Trnovec   Peter Vrlík  
22.10.2020   1 ex   Ždiar   Peter Vrlík  
2.2.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
21.3.2023   2 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
22.3.2023   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
21.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
Tips - GPS