Hlavný tím Birding Slovakia

František Bednár (FB), Zakladateľ a prevádzkovateľ www.birding.sk, administrátor, grafika, fotografia, dizajn
bednarf3 Fero Bednár je rodákom z Ružomberka, žije aj s rodinou na dolnom Liptove na Švošove. V rokoch 1998-2004 žil a študoval v Montreale v Kanade. Vyštudoval chemické inžinierstvo, teraz pracuje v oblasti kvality. Ornitológii sa venuje od r.1995, fotografovaniu vtákov od r. 1998, najmä v oblasti Liptova, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Turca, Malohontu a na Poiplí. Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných článkov a kníh, jeho fotografie boli publikované v rôznych médiách a knihách. Jeho fotografie sú k dispozícii na Alamy.
Martin Balog (MB), Administrátor, od r. 2009 hlavný programátor a spoluautor
balogm Martin Balog pochádza aj žije v Bratislave. Vyštudoval informatiku, dnes sa venuje návrhu a riadeniu projektov v oblasti priemyselných kamerových systémov na kontrolu kvality. Ornitológii, alebo skôr "birdwatchingu" sa venuje od začiatku roku 2009. Obľúbenými lokalitami sú Dunaj s Hrušovskou zdržou, Záhorie, Podpoľanie a Poiplie.
Lukáš Sekelský (LS), Administrátor, od r.2021 programátor
sekelskyLukáš Sekelský pochádza z dediny Hniezdne, ale momentálne žije v Bratislave. Vyštudoval hospodársku informatiku na FRI v Žiline a v súčasnosti pracuje ako software developer a má na starosti úverové registre.
K pozorovaniu prírody bol vedený odmalička, ale ornitológii sa začal výraznejšie venovať až po roku 2015. K obľúbeným lokalitám patrí okolie Dunaja, Liptov ale najradšej má objavovanie nových miest.

Hlavní moderátori

Dušan Kerestúr (DK), Moderátor (od r. 2014)
kerestur

Pochádza z Lučenca. Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici. Ornitológii sa venuje od roku 1989 hlavne v okolí Poiplia, Revúckej pahorkatiny a Ostrôžkov. Od roku 2003 aktívne krúžkuje vtáky so zameraním hlavne na spevavce a bahniaky. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov a kníh a od roku 2013 je členom výboru SOS/Birdlife Slovensko. Jeho obľúbenou destináciou pre sledovanie vtáctva je stredná a východná Ázia.

Marian Mojžiš (MM), Moderátor (od r. 2014)
mojzis

Marian Mojžiš pochádza od Lučenca. Pozorovanie vtáctva a ornitológia ho zaujali v roku 1988. Vyštudoval Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Vtáctvu sa venuje intenzívne hlavne v CHVÚ/VVÚ Poiplie (v okresoch Lučenec a čiastočne Veľký Krtíš), ale jeho záujmovou oblasťou je vo všeobecnosti širšie okolie Lučenca. Od roku 2013 je členom Faunistickej komisie SOS/BirdLife Slovensko.

Ján Kočí (JK), Moderátor (od r. 2014)
 doplnit
Roman Slobodník (RS), Moderátor (od r. 2014)
slobodnik

Pochádza z Hornej Nitry (narodil sa v Bojniciach). Študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor Ochrana a využívanie krajiny). Ornitológia mu bola vliatá do vienka, aktívne sa jej venuje po roku 1995 hlavne na Hornej Nitre (mokrade v okolí obce Koš), príležitostne v Turčianskej kotline (Kláštorské lúky) a Podunajskej nížine (mokrade CHVÚ Ostrovné lúky). Od roku 2003 aktívne krúžkuje vtáky so zameraním hlavne na spevavce, bahniaky, príležitostne ďatlovce, dravce a sovy. Je autorom a spoluautorom viac ako 40-tich odborných článkov. Jeho obľúbenými druhmi sú Lanius collurio, Ficedula albicollis, Hirundo rustica, Regulus regulus, Prunella modularis a z dravcov Falco tinnunculus.

Richard Schnürmacher (RS), Moderátor (od r. 2021)

richard schnurmacherNarodil sa v roku 1999 v Bratislave. Pozorovaniu prírody sa venuje už od útleho detstva, vtákom systematickejšie približne od 10 rokov a v roku 2013 sa stal prispievateľom projektu Birding Slovakia. Od roku 2019 je aktívnym krúžkovateľom. Vyštudoval systematickú biológiu a následne zoológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v súčasnosti je cotutelle doktorantom na katedre behaviorálnej ekológie a ekofyziológie na Univerzite v Antverpách a na katedre zoológie PriF UK. Koordinuje Pracovnú skupinu pre výskum a ochranu lelka lesného na Slovensku. Popri vedeckej činnosti sa venuje aj popularizácii vtáctva i iných živočíchov, v roku 2022 založil projekt Ornitologickej akadémie pod záštitou SOS/BirdLife Slovensko. Za vtákmi cestuje zväčša do okolia rodného mesta, ale aj v rámci celého územia SR; najmä na Senianske rybníky. Za poznávaním prírody podnikol cesty do Španielska, Rumunska a Británie; rád navštevuje prihraničné Neziderské jazero.

Miloslav Mišík (MM), Moderátor (od r. 2021)
milo misikMiloslav Mišík pochádza z Bratislavy, kde študuje na osemročnom gymnáziu. Birdwatchingu a terénnej ornitológii sa intenzívne venuje od roku 2015, najmä v okolí Dunaja a bratislavských agrocenóz. Je autorom niekoľkých odborných článkov a plní funkciu posudzovateľa slovenských záznamov v medzinárodnej databáze eBird. Obľubuje najmä bahniaky, severské spevavce a sovy.

 

Ďalší členovia tímu

Martin Dobrota (MD), spoluautor
dobrotam

Martin Dobrota pochádza od Banskej Bystrice, študoval chemicko-technologickú fakultu v Bratislave a v súčastnosti žije aj s rodinou v Turčianskych Tepliciach. Ornitológii sa venuje od roku 1993 najmä v oblasti Banskej Bystrice, Turca a Liptova. Jeho obľubenou destináciou na pozorovanie vtáctva je aj Grécko.

Riki Watzka (RW), Logo, grafika, www.rwdesign.sk
riki2009-crop

Riki Watzka pochádza z Ružomberka, študoval v Bratislave, s rodinou žije v Prahe a na Slovensko sa rád vracia odpočívať v milovanej prírode. Inšpirovaný jej pozorovaním hrá sa so svetlom a tvorí obrázky, čím sa snaží i živiť.

Juraj Bednár (JB), Programovanie 2007-2009
jbednar

Juraj Bednár, brat zakladateľa a prevádzkovateľa www.birding.sk, sa veľkou mierou podieľal na odštartovaní a odlaďovaní stránok. Okrem programovaniu sa venuje internetovému obchodu s hodinkami - www.hodinky.sk, www.e-hodinky.sk, www.irisimo.sk

Rudo Jureček (RJ), Moderátor (od r. 2014)
Jozef Lengyel (JL), Moderátor (od r. 2014)
Testovanie
Veľká vďaka patrí užívateľom, ktorí sa podieľali na testovaní a pripomienkovaní www.birding.sk v rôznych jeho fázach, a to najmä: Braňovi Matejovičovi, Jozefovi Lengyelovi, Radovanovi Václavovi, Rudovi Jurečkovi, Borisovi Demovičovi ml. a ďalším.
Tips - GPS