Dvanásť rokov na birdingu v okolí Považskej Bystice

Birding.sk v okolí Považskej Bystrice

Považská Bystrica leží v údolí Váhu, obklopená z jednej strany Javorníkmi a z druhej Strážovskými vrchmi. V minulosti bola známa hlavne svojou rozvinutou priemyselnou výrobou (motocykle, ložiská, zbrojárska výroba). Priamo cez mesto vedie hlavný diaľničný ťah D1, ktorý spája Bratislavu so Žilinou. Na prvý pohľad nič zaujímavé pre birdwatching vzácnych a zriedkavých druhov.  Okolie Považskej Bystrice tvoria tiež rôznorodé biotopy. Sú tu hlboké hory, kamenné rokliny, riečne údolia, štrkoviská, rybníky a priehrada. Údolie Váhu od nepamäti využívali viaceré sťahovavé vtáky na svoj jarný a jesenný ťah. Niektoré zaujímavé druhy sa tu aj zastavili, odpočinuli si, doplnili zásoby a pokračovali vo svojom putovaní ďalej. Samozrejme pokiaľ tu našli vhodné biotopy a hlavne pokoj. Takýchto biotopov je z roka na rok menej a tiež vyrušovanie je takmer na dennom poriadku.

Vďaka birdingu.sk sa mi za tie roky prispievania podarilo zmapovať toto okolie. Spoznal som množstvo nových druhov, viem na čo si dávať pozor pri ich určovaní, kde a v ktorých biotopoch ich hľadať. Zo svojich pozorovaní v rámci okresu som zostavil prehľadnú tabuľku. Do tabuľky som si zapisoval maximálny počet jedincov zo všetkých mojich pozorovaní druhu v rámci jedného mesiaca. Zo všetkých mesačných údajov som potom maximálny počet jedincov druhu zapísal aj do údajov za celý rok. Takmer všetky tu uvedené údaje sú zaznamenané na tejto stránke a doložené dokumentáciou. Posledné roky sú uvedené po jednotlivých mesiacoch. Tu je uvedená tabuľka :

 

 obr1

 obr2

 obr3obr4

 obr5

Spoznal som tiež, že nič nie je nemenné a to čo som tu mohol pozorovať dnes, možno už v budúcnosti neuvidím. Na druhej strane každý rok do tabuľky pribudnú aj nové druhy. V r.2020 to boli húska štíhla (Alopochen aegyptiacus), chriašť malý ( Porzana parva), červenák karmínový (Carpodacus erythrinus),... v roku 2021 volavka striebristá (Egretta garzetta), muchárik malý (Ficedula parva), potápka ušatá (Podiceps auritus), kalužiak tmavý (Tringa erythropus), drozd kolohrivec (Turdus torquatus) a v roku 2022 chriašť bodkovaný (Porzana porzana) a beluša veľká typ modesta…

 

V budúcnosti môžu pribudnúť  jariabok, výrik, kuvik, pôtik, sova dlhochvostá, slávik či iné  druhy...

 

 

 

Tips - sorting