Ako pridať nové alebo upraviť existujúce pozorovanie

Search2-64Od 3.12.2021 je spustená nová verzia stránky. Pokiaľ vám niektorá funkcia nefunguje, stránka sa nespráva podľa očakávaní alebo máte inú pripomineku, možete napísať komentár k tomuto článku, alebo napísať email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základnou funkciou stránky Birding Slovakia je zbieranie a prezentácie pozorovaní vtákov na území Slovenska. V tomto článku nájdete podrobné informácie o spôsobe pridávania nových záznamov o vašich pozorovaniach na stránku.

Pridávanie nových pozorovaní je dostupné všetkým registrovaným užívateľom stránky po ich prihlásení. V pravej časti v menu je možnosť Pridaj pozorovanie. Po kliknutí na tento odkaz sa vám zobrazí formulár, ktorý musíte vyplniť.

Základné údaje

Formulár obsahuje možnosti na zadávanie základných údajov pozorovania. Niektoré z nich sú aj povinné. Každé povinné pole je zvýraznené tým, že jeho príslušný popis je vypísaný tučným písmom.

Druh Pozorovaný druh sa vyberá zo zoznamu druhov, evidovaných v databáze. Pokiaľ druh nie je uvedený v databáze alebo sa jedná o kríženca, môžete vybrať možnosť Iný a do Detailov pozorovania uviesť podrobnosti. Toto pole je povinné.
Počet Počet pozorovaných exemplárov celkovo. Toto pole je povinné.
Pohlavie, Vek Pohlavie a druh uvádzajte podľa možností v zozname. Pokiaľ ste pozorovali rôzne exempláre, túto možnosť nevypĺňajte, ale podrobnosti uvádzajte v detailoch pozorovania. Tieto polia nie sú povinné.
Dátum Dátum sa zadáva buď priamym vypísaním, alebo cez kalendárik dostupný pomocou tlačidla vpravo od políčka. Toto pole je povinné.
Okres Lokalizácia pozorovania sa realizuje cez určenie okresu a obce. Vyberte si správny okres zo zoznamu. Toto pole je povinné.
Obec Po zvolení okresu sa aktualizuje zoznam obcí vo zvolenom okrese. Pre určenie lokalizácie pozorovania zvoľte geograficky najbližšiu obec. Nie je nutné dodržiavať katastrálne členenie územia, keďže v niektorých lokalitách sú katastre členené komplikovane a členito. Toto pole je povinné.
Spresnenie lokality Nepovinné pole na ďalšie spresnenie lokality, pokiaľ je to potrebné. Uvádzajte všetky informácie o polohe a charaktere miesta pozorovania.
Detaily pozorovania Nepovinné pole na zaznamenanie detailov samotného pozorovania, ako napríklad správanie sa pozorovaných jedincov, zaujímavosť či vzácnosť pozorovania, iné okolnosti a podobne. Toto pole slúži aj na uvedenie pozorovateľov, ktorí nie sú registrovaní.

Pozorovatelia

Dôležitou súčasťou každého pozorovania je aj určenie všetkých pozorovateľov. Stránka Birding Slovakia umožňuje za pozorovateľov pridávať výhradne registrovaných užívateľov stránky. Pokiaľ sa pozorovania zúčastnil aj neregistrovaný pozorovateľ, môže sa buď zaregistrovať, alebo sa jeho meno uvedie v detailoch pozorovania.

Pozorovateľov je možné vybrať zo zoznamu, ktorý formulár ponúka. Pri zadávaní nového pozorovania sa automaticky vyplní autor pozorovania ako pozorovateľ. Pokiaľ zadávate pozorovanie pre niekoho iného, môžete svoje meno nahradiť skutočným pozorovateľom.

Ku každému pozorovaniu je možné priradiť neobmedzené množstvo pozorovateľov. Aby ste mohli zadať ďalších, musíte si vytvoriť dostatočné množstvo polí na výber pozorovateľov zo zoznamu. To sa robí pomocou tlačidla Pridaj ďalšieho pozorovateľa. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zoznam rozšíri o jedno prázdne pole, do ktorého môžete vybrať zúčastneného pozorovateľa. Na začiatku je už jedno prázdne pole k dispozícii.

Fotografie a MP3 nahrávky z pozorovania

Súčasťou každého vášho pozorovania môže byť aj viacero fotografií alebo MP3 nahrávok. Tie môžu zobrazovať samotné pozorované vtáky, biotop, ich hlas alebo iné dôležité detaily pozorovania. Fotografie už nie sú obmedzené maximálnymi rozmermi, ale je možne nahrávať aj vo väčších rozmeroch. Podporované sú výlučne obrázky vo formáte JPG. Pribudla možnosť zmenšiť fotografie. Fotografie pridávajte po dôslednom zvážení ich významu a kvality. Najmä pri bežných druhoch, kde nie je dôležité dokumentovať pozorovanie vtákov fotografiou, pridávajte len kvalitné fotografie, ktoré obohatia ostatných návštevníkov stránky. Veľkosť MP3 súborov je limitovaná na 1,5MB. Nahrávajte výlučne vlastné nahrávky alebo tie, kde máte súhlas autora nahrávky s jej použitím na stránke Birding Slovakia.

Obrázky nahrávate tak, že si pomocou tlačidla (líši sa podľa vášho internetového prehliadača) v políčku Prehľadávať vyberiete vami nachystaný súbor na pevnom disku. Pokiaľ chcete pridávať viac obrázkov, použite tlačidlo Pridaj ďalší obrázok, MP3 alebo KML, ktoré vám vytvorí ďalšie prázdne pole na výber obrázku. Odosielanie obrázkov na server sa deje až na záver pri uložení celého pozorovania.

Lokalizácia pomocou GPS súradníc

Birding Slovakia poskytuje nepovinnú možnosť spresnenia lokalizácie pozorovania pomocou technológie GPS a nástroja Google Maps. Stránka obsahuje interaktívnu satelitnú mapu, vďaka ktorej môžete ľahko zadať presnú polohu pozorovania na mape. Na zobrazenie tejto možnosti je nutné kliknúť na tlačidlo Google mapy.

Súradnice je možné zadať ručne, pokiaľ kliknete na krížik za súradnicami mapa sa vám zobrazí priamo podľa aktuálnej polohy.

Zadávanie presnej polohy sa deje pomocou kliknutia do mapy. Zvolené miesto sa označí červenou slzičkou, ktorej spodný hrot označuje miesto pozorovania. Polohu môžete upraviť opätovným kliknutím do mapy, alebo ťahaním existujúcej slzičky na zvolené miesto. Pri každej zmene polohy slzičky vám stránka vypíše orientačnú lokalizáciu zvoleného miesta na najbližšiu adresu. Túto vec považujte za čisto informatívnu, ako možnú nápovedu pre určenie obce v prípade, že si nie ste istý lokalizáciou pozorovania (na ukážke vypísané Banská Štiavnica, Slovakia).

Pokiaľ opätovným kliknutím na tlačidlo GPS súradnice skryjete zobrazenie interaktívnej mapy, žiadne súradnice sa do databázy neuložia.

Ukladanie pozorovania do databázy

Po vyplnení formulára a zadaní všetkým potrebných údajov môžete pozorovanie uložiť do databázy. Pozorovanie bude okamžite dostupné pre všetkých užívateľov a návštevníkov, preto buďte obozretný pri jeho vypĺňaní. Na uloženie slúži tlačidlo v spodnej časti formulára s názvom Ulož. Po stlačení tohoto tlačidla sa overí vyplnenie povinných polí a údaje za zapíšu do databázy. Pokiaľ všetko prebehlo v poriadku, vypíše sa vám správa o úspešnom uložení pozorovania a zobrazia sa aj detaily pozorovania.

Pokiaľ zadávate viacero pozorovaní, ktoré majú niektoré svoje údaje zhodné (napríklad rovnaký dátum, okres a obec, zoznam pozorovateľov, prípadne aj spresnenie lokality či GPS súradnice), je možné si zjednodušiť pridávanie týchto pozorovaní zopakovaním zvolených údajov. Na toto slúžia malé zaškrtávacie políčka medzi názvom poľa a jeho hodnotou v samotnom formulári pozorovania. Musíte si označiť tie polia, ktoré chcete zopakovať a následne použiť tlačidlo Ulož a pridaj. Vaše pozorovanie sa uloží do databázy, ale okamžite sa objaví nový formulár, v ktorom budú zopakované tie polia, ktoré boli označené. Okrem toho sa zachová aj označenie polí, takže takto môžete pohodlne zadať aj viacero zaujímavých pozorovaní s jednej lokality a podobne.

Úprava existujúcich pozorovaní

Ak ste spravili chybu pri zadávaní pozorovania, chcete dodatočne doplniť nejakú informáciu, fotku alebo niečo iné, môžete využiť možnosť úpravy pozorovania. Táto funkcia je dostupná po zobrazení detailov vášho pozorovania odkazov v strede dole pod detailami pozorovania(pod komentármi).

Okrem toho je možné využiť existujúce pozorovanie ako vzor aj pre ďalšie pozorovania. Pokiaľ si otvoríte vaše staršie pozorovanie a označíte si polia, ktoré sa majú zopakovať, zvolíte tlačidlo Ulož a pridaj ďalšie pozorovanie podľa vzoru, nemusíte pracne nanovo vypisovať informácie o lokalite, druhu alebo podobne.

Tips - burger