Možnosti užívateľských nastavení

Settings-iconBirding Slovakia poskytujú užívateľom niekoľko možností ako si nastaviť rôzne funkcie stránky podľa vlastných požiadaviek. Medzi ne patria najma možnosti zasielania rôznych emailových notifikácií a iné funkcie.

Nastavenia sú dostupné všetkým registrovaným užívateľom cez Užívateľské menu, položka Môj profil v ľavej častri stránky. tu je možné si nastaviť a upraviť rôzne údaje o sebe, vrátane fotografie. Na rôznych záložkách sa zobrazujú informácie, napríklad o článkoch, ktoré užívateľ napísal a podobne. Posledná záložka obsahuje nastavenia, ktorými si môže užívateľ meniť rôzne funkcie stránky.

nastaveniaBS

Popsi jednotlivých aktuálnych nastavení sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Pošli email pri komentároch k mojim pozorovaniam: Ak je táto možnosť nastavená na Áno, príde vám ako autorovi pozorovania krátka emailová správa vždy, keď niekto pridá komentár ku ktorémukoľvek vášmu pozorovaniu. Odporúčame mať túto možnosť zapnutú, aby ste neprehliadli žiadnu diskusiu týkajúcu sa vašich pozorovaní.
Pošli email pri komentároch ku pozorovaniam, kde som sa zapojil do diskusie: Ak je táto možnosť nastavená na Áno, príde vám krátka emailová správa vždy, keď niekto ďalší napíše komentár ku pozorovaniu, kde ste sa aj vy zapojili do diskusie. Táto možnosť je vhodná vtedy, ak chcete sledovať všetky nasledujúce príspevky do diskusií, kde ste sa vy zapojili, hoci to nie sú vaše vlastné pozorovania.
Pošli email pri úplne všetkých komentároch: Pokiaľ je táto možnosť nastavená na Áno, príde vám krátka emailová správa vždy pri pridaní nového komentára ku ľubovoľnému pozorovaniu. Táto možnosť je vhodná vtedy, keď chcete mať úplný prehľad o všetkých diskusiách, ktoré sa ku pozorovaniam vedú, bez ohľadu na to, či sa aj vy zapojíte, alebo či sa jedná o vaše pozorovanie.
Pošli email pri komentároch ku pozorovaniam, kde som uvedený ako spolupozorovateľ: Ak je táto možnosť nastavená na Áno, príde vám ako spolupozorovateľovi krátka emailová správa vždy, keď niekto pridá komentár ku ktorémukoľvek vášmu pozorovaniu. Odporúčame mať túto možnosť zapnutú, aby ste neprehliadli žiadnu diskusiu týkajúcu sa vašich pozorovaní.
Úvodné zoradenie pozorovaní podľa dátumu: Táto možnosť určuje, ktorý typ zoradenia pozorovaní v prehľadoch bude zvolený pri každom vašom prihlásení. Počas vášho prihlásenia si stránka Birding Slovakia pamätá vašu aktuálnu voľbu zoradenia, ale táto sa stratí po vypnutí alebo odhlásení. Po opätovnom prihlásení sa nastaví svolené zoraďovanie.
   
Tips - burger