Otus scops - Výrik lesný

DateTime: 2024:05:14 23:16:39 Model: moto g54 5G Focal Length: 4mm Exposure: 1/25s f/1.8 EV: 0 ISO: 2595


DateTime: 2024:05:15 04:51:13 Model: moto g54 5G Focal Length: 4mm Exposure: 1/50s f/1.8 EV: 0 ISO: 130


Dátum 14.05.2024
1 ex , Hv M Tn 
Obec
Veľká nad Ipľom - Lučenec
Lokalita Kompletné detaily pozorovania sa zobrazujú iba prihláseným užívateľom.
Detaily Kompletné detaily pozorovania sa zobrazujú iba prihláseným užívateľom.
Vyplnil Dušan Kerestúr
Pozorovatelia Dušan Kerestúr
Dátum Počet Charakter výskytu
14.05.2024   1 ex , Hv M Tn 
Obec
Veľká nad Ipľom - Lučenec
Lokalita
Kompletné detaily pozorovania sa zobrazujú iba prihláseným užívateľom.
Detaily
Kompletné detaily pozorovania sa zobrazujú iba prihláseným užívateľom.
Vyplnil
Pozorovatelia

Komentáre k pozorovaniu
Kompletná diskusia sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom.
Tips - burger