Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
30.11.2007 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 6 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 4 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 32 Šamorín Richard Kvetko
30.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 2 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 2 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Podiceps auritus - Potápka ušatá 1 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Vajnory Jozef Ridzoň
29.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 4 Bodíky Áron Kiss a 1 ďalší
17.9.2007 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 4 Nové Zámky Jozef Lengyel
17.9.2007 Calidris ferruginea - Pobrežník krivozobý 1 Nové Zámky Jozef Lengyel
29.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 18 Dobrohošť Áron Kiss a 1 ďalší
29.11.2007 Mergus serrator - Potápač prostredný 1 Šamorín Áron Kiss a 1 ďalší
29.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Bodíky Áron Kiss a 1 ďalší
29.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 55 Bodíky Áron Kiss a 1 ďalší
29.11.2007 Plectrophenax nivalis - Snehuľka severská 35 Dobrohošť Áron Kiss a 1 ďalší
11.11.2007 Plectrophenax nivalis - Snehuľka severská 1 Bešeňov Jozef Lengyel
8.2.2007 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 1 Rusovce Boris Demovič ml.
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
30.11.2007   1 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   6 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   4 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   32 ex   Šamorín   Richard Kvetko  
30.11.2007   2 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   1 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   1 ex   Vajnory   Jozef Ridzoň  
29.11.2007   4 ex   Bodíky   Áron Kiss a 1 ďalší  
17.9.2007   4 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
17.9.2007   1 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
29.11.2007   18 ex   Dobrohošť   Áron Kiss a 1 ďalší  
29.11.2007   1 ex   Šamorín   Áron Kiss a 1 ďalší  
29.11.2007   1 ex   Bodíky   Áron Kiss a 1 ďalší  
29.11.2007   55 ex   Bodíky   Áron Kiss a 1 ďalší  
29.11.2007   35 ex   Dobrohošť   Áron Kiss a 1 ďalší  
11.11.2007   1 ex   Bešeňov   Jozef Lengyel  
8.2.2007   1 ex   Rusovce   Boris Demovič ml.  
Tips - GPS