Vtáky v prírodovednej expozícii Oravského hradu.

IMG_5237V tomto krátkom fotočlánku by som chcel prípadnym návštevníkom Oravského hradu v Oravskom podzámku priblížiť vtáky (a nielen vtáky) v prírodovednej expozícii múzea. Múzeum, ktoré je súčasťou Oravského múzea P.O.Hviezdoslava je situované v priestoroch hradu a expozícia patrí k tým menším ale je veľmi pekne spracovaná podľa biotopov. Každý biotop reprezentujú najtypickejší zástupcovia zo všetkých rádov - bezstavovce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a samozrejme cicavce. Škoda, že počas prehliadky hradu sa prírodovednej expozícii venuje veľmi málo času a ledva som stihol nafotiť pár fotiek. Možno aj tie budú inšpiráciou pre návštevníkov tohoto regiónu. Zároveň by som chcel vyzvať kolegov z ostatných regiónov k dokumentácii zbierok v múzeách v ich blízkosti.

IMG_5241

IMG_5244

IMG_5246

IMG_5247

IMG_5248

IMG_5249

IMG_5253

IMG_5255

IMG_5256

IMG_5259

IMG_5284