books


Táto sekcia slúži na publikovanie článkov, ktoré nemožno zaradiť do iných kategórií, napríklad recenzie kníh, rôzne rady a odporúčania, výročia, a podobne. Všetky články je možné prehľadávať cez okienko vyhľadávania v pravom hornom rohu.

Vtáky v prírodovednej expozícii Oravského hradu.

IMG_5237V tomto krátkom fotočlánku by som chcel prípadnym návštevníkom Oravského hradu v Oravskom podzámku priblížiť vtáky (a nielen vtáky) v prírodovednej expozícii múzea. Múzeum, ktoré je súčasťou Oravského múzea P.O.Hviezdoslava je situované v priestoroch hradu a expozícia patrí k tým menším ale je veľmi pekne spracovaná podľa biotopov. Každý biotop reprezentujú najtypickejší zástupcovia zo všetkých rádov - bezstavovce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a samozrejme cicavce. Škoda, že počas prehliadky hradu sa prírodovednej expozícii venuje veľmi málo času a ledva som stihol nafotiť pár fotiek. Možno aj tie budú inšpiráciou pre návštevníkov tohoto regiónu. Zároveň by som chcel vyzvať kolegov z ostatných regiónov k dokumentácii zbierok v múzeách v ich blízkosti.

Zomrel Janko Matula

JankoMilí kolegovia.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš dlhoročný priateľ, výborný ornitológ, fotograf, veľký priaznivec Birdingu a priekopník vtáčkárskeho blogu na Slovensku Janko Matula. Pohreb bude v stredu o 13.45 v Trnave na cintoríne na Kamennej ceste. Janko, budeš nám aj vtáčkom veľmi chýbať.

Jankov blog 

 

 

Tips - GPS

Who's online

We have 72 guests and 4 members online