Žije ešte u vás kuvik?

Výzva k spolupráci pri mapovaní výskytu kuvika obyčajného

birding_img752500867Kuvik obyčajný je spoločne s plamienkou driemavou dnes u nás už takmer výlučne synantropným druhom sovy. Zdá sa však, že už dávno nie je „obyčajným“. Podobne ako mnohé iné druhy, ktoré boli naviazané na voľne pasúce sa hospodárske zvieratá a/alebo staré, extenzívne využívané sady, sa z našej krajiny postupne vytráca. Kde všade kuvik ešte žije? Hniezdi tento druh aj niekde mimo intravilánu? Ako je to s jeho populáciou?  Na všetky tieto otázky by sme radi  poznali odpovede. Ale potrebujeme Vašu pomoc.

Viacerí z nás sa viac či menej systematicky venujú mapovaniu kuvika vo svojom okolí, iným sa podarí začuť jeho hlas náhodne. V rámci RPS vznikla pracovná skupina zameraná na kuvika, vytvorili sme spoločnú metodiku a snažíme sa zhrnúť doterajšie poznatky o výskyte kuvika, vytvoriť sieť mapovateľov po celom Slovensku, ktorí budú cielene vyhľadávať tento druh, vypracovať spoločný systém zberu dát, a začať tak tvoriť obraz štruktúry súčasnej populácie kuvika na Slovensku, na ktorom možno stavať ďalšie aktivity na ochranu tohto druhu.

Kuviky sa v regiónoch, kde ich početnosť klesá, sústreďujú do tzv. centier výskytu, kde je ich hustota stále pomerne vysoká, pričom v okolitej krajine je ich výskyt ojedinelý a izolované teritóriá postupne zanikajú. Ak je trend na Slovensku podobný (čiastkové informácie o rozširení druhu tomu nasvedčujú), je dôležité tieto centrá výskytu nájsť, pretože sú to kľúčové oblasti pre plánovanie aktivít na ochranu kuvika v budúcnosti.

Ak máte záujem zapojiť sa do mapovania kuvika, prípadne nám môžete poskytnúť zatiaľ nezverejnené dáta z minulosti, ozvite sa prosím na nižšie uvedené kontakty. Tí z Vás, ktorí už údaje o kuvikovi na www.birding.sk zverejňujú, budú z našej strany určite oslovení. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoluprácu.

Dáta získané pri mapovaní kuvika budú spracované do jednotnej databázy a výsledky budú sprostredkované verejnosti vo forme článkov a mapových zobrazení rozšírenia kuvika. Údaje o výskyte kuvika použijeme na ďalšiu analýzu krajinnej štruktúry vhodnej pre kuvika a to nám umožní vypracovať odporúčania pre zmenu obhospodarovania oblastí, z ktorých sa kuvik postupne vytráca. Všetky výsledky budú v budúcnosti k dispozícii pre účely ochrany prírody. V súčasnosti je mapovanie založené na dobrovoľnej báze, bez projektového pokrytia, avšak snažíme sa získať zdroje aspoň na pokrytie cestovných nákladov.

Monika Chrenková
Foto: František Bednár

Metodika

Kontakty

Koordinátor monitoringu: Monika Chrenková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koordinátor Pracovnej skupiny pre kuvika: Martin Dobrý, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tips - sorting