Výsledky mapovania výskytu kuvika obyčajného na Slovensku

Na začiatok sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým Vám, ktorí ste vyšli do terénu s cieľom dozvedieť sa viac o stave populácie kuvika na Slovensku, či už ste dáta poskytli „koordinátorom“ takéhoto mapovania, alebo nie. Ak nie, prosíme Vás, publikujte ich a dajte nám o tom vedieť:) Ak áno, tak práve pre Vás je tento skromný článok napísaný.

Mapa všetkých dát kuvik obyc. Slovensko 2009 - 2012 kuvik obycajny Jozef Chavko 2012

Priznáme sa, nechodíme často na birding.sk a tak zrejme trošku aj zabúdame, aby sa aj tu objavili informácie o tom, ako sme (aj) s Vašimi dátami naložili. Práve v tom by sme sa chceli teraz zlepšiť. Samozrejme naša vďaka patrí správcom webu za zverejnenie výzvy na mapovanie kuvika v roku 2011.

Výsledky pravidelne stručne spracovávame do „Správy pracovnej skupiny“ v časopise Dravce a sovy Ochrany dravcov na Slovensku. Časť z nich sme prezentovali i na konferencii Zoodny 2012 v Olomouci a potom v septembri 2012 na konferencii vo Zvolene. Chceme všetkých, ktorí o tento druh, jeho monitoring a výsledky monitoringu majú záujem poprosiť, kliknite si na našu webstránku www.kuvik.dravce.sk kam všetky informácie dávame. Nájde sa tam metodika pre mapovanie, pokryté oblasti, niečo krátko k ochrane druhu, poďakovanie spolupracovníkom a donorom a samozrejme – na stiahnutie tam umiestňujeme všetky spracované výsledky.

V súčasnosti pracujeme na článku s pracovným názvom „Stav populácie kuvika obyčajného na Slovensku v rokoch 2009 – 2013“, kde sa snažíme zavŕšiť viacročnú snahu nás i mnohých z Vás. Prosíme Vás, ktorí ste nám výsledky svojej práce poskytli aby ste sa nám ozvali v prípade ak máte záujem byť spoluautorom takéhoto článku, alebo ak si neprajete, aby sme Vaše dáta v článku spracovali. Budeme sa snažiť v rámci možností vyjsť každému v ústrety. Dúfame, že sa nám podarí článok do konca roka 2013 v niektorom časopise umiestniť a link naň isto umiestnime i na náš kuvičí web. Na ňom sú samozrejme zverejnené i kontakty na nás.

Ešte raz teda ďakujeme všetkým ktorí sa podieľajú na zlepšení stavu ochrany alebo poznatkov o populácii kuvika obyčajného na Slovensku. Pre viac informácií pokračujte prosím na www.kuvik.dravce.sk

Martin Dobrý a Monika Chrenková

Tips - GPS