Za kuvičkom vrabčím po turistickom chodníku

kuvicok_portretV tento slnečný jesenný deň som sa vybral nad Kremnicu na ornito-turistiku po náučnom chodníku Zelená cesta. Keďže som si po ceste popiskoval melódiu kuvička vrabčieho, tak sa v lese zviditeľňovalo čoraz viacej vtákov. Napískal som ich asi 20 druhov. Vo výške 800 m.n.m sa mi ozvali niekoľkokrát aj ďateľ malý a orešnica perlavá. Asi po hodine chôdze o 12:45 hod. som privábil samicu kuvička vrabčieho presne na Alžbetinej skale 800 m.n.m. Samica sa ozývala typickým ,,síít,, a niekoľkokrát aj jesenným hlasom (rebríček stupňujúcich sa tónov). Na lokalite pravdepodobne chýbal samec.

Počas jej odpočinku nad skalou a mojej fotodokumentácie preleteli nad nami 2 ex. krkavca čierneho a o niečo vyššie vykrúžila samica sokola sťahovavého. Keď som odchádzal o 14:30 hod. smerom dolu, asi po 1 km som opäť začal pískať a privábil som pravdepodobne tú istú samicu, ktorá si hľadala potencionálneho partnera. Podobný prípad som zaznamenal v novembri 2004 v Strážovských vrchoch (PD). Privábená samica kuvička na mňa nalietavala a evidentne ma vyháňala z jej teritória. Z literatúry je známe, že aj samica kuvička niekedy spoločne so samcom bráni svoj vymedzený hniezdny a potravový priestor voči konkurentom rovnakého druhu.

ATT00007

Samica kuvička vrabčieho nad Alžbetinou skalou, Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

ATT00010

Samica kuvička vrabčieho privábená na imitáciu hlasu samca o 12:45 hod. Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

ATT00013

Samica kuvička vrabčieho odpočívala na suchom konári asi 1 hod., Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

ATT00016

Pravdepodobne tá istá samica privábená o 1 km ďalej, Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

Corvus corax 005

Krkavec čierny nadletoval nízko nad skalou, Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

Falco peregrinus 006

Samica sokola sťahovavého vykrúžila nad skalou, Kremnica, dňa 7.10.2010, foto Karol Šotnár

Tips - sorting