František Bednár (FB), Zakladateľ a prevádzkovateľ www.birding.sk, administrátor, grafika, fotografia, dizajn
bednarf3 Fero Bednár je rodákom z Ružomberka, žije aj s rodinou na dolnom Liptove na Švošove. V rokoch 1998-2004 žil a študoval v Montreale v Kanade. Vyštudoval chemické inžinierstvo, teraz pracuje v oblasti kvality. Ornitológii sa venuje od r.1995, fotografovaniu vtákov od r. 1998, najmä v oblasti Liptova, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Turca, Malohontu a na Poiplí. Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných článkov a kníh, jeho fotografie boli publikované v rôznych médiách a knihách. Jeho fotografie sú k dispozícii na Alamy
Martin Balog (MB), Administrátor, od r. 2009 hlavný programátor a spoluautor
balogm Martin Balog pochádza aj žije v Bratislave. Vyštudoval informatiku,  dnes sa venuje návrhu a riadeniu projektov v oblasti priemyselných kamerových systémov na kontrolu kvality. Ornitólógii, alebo skôr "birdwatchingu" sa venuje od začiatku roku 2009. Obľúbenými lokalitami sú Dunaj s Hrušovskou zdržou, Záhorie, Podpoľanie a Poiplie.
Martin Dobrota (MD), Administrátor, spoluautor
dobrotam

Martin Dobrota pochádza od Banskej Bystrice, študoval chemicko-technologickú fakultu v Bratislave a v súčastnosti žije aj s rodinou v Turčianskych Tepliciach. Ornitológii sa venuje od roku 1993 najmä v oblasti Banskej Bystrice, Turca a Liptova. Jeho obľubenou destináciou na pozorovanie vtáctva je aj Grécko.

Dušan Kerestúr (DK), Moderátor (od r. 2014)
kerestur 

Pochádza z Lučenca. Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici. Ornitológii sa venuje od roku 1989 hlavne v okolí Poiplia, Revúckej pahorkatiny a Ostrôžkov. Od roku 2003 aktívne krúžkuje vtáky so zameraním hlavne na spevavce a bahniaky. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov a kníh a od roku 2013 je členom výboru SOS/Birdlife Slovensko. Jeho obľúbenou destináciou pre sledovanie vtáctva je stredná a východná Ázia.

Marian Mojžiš (MM), Moderátor (od r. 2014)
mojzis

Marian Mojžiš pochádza od Lučenca. Pozorovanie vtáctva a ornitológia ho zaujali v roku 1988. Vyštudoval Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Vtáctvu sa venuje intenzívne hlavne v CHVÚ / VVÚ Poiplie (v okresoch Lučenec a čiastočne Veľký krtíš), ale jeho záujmovou oblasťou je vo všeobecnosti širšie okolie Lučenca. Od roku 2013 je členom Faunistickej komisie SOS / BirdLife Slovensko.

Roman Slobodník (RS), Moderátor (od r. 2014)
slobodnik

Pochádza z Hornej Nitry (narodil sa v Bojniciah). Študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor Ochrana a využívanie krajiny). Ornitológia mu bola vliatá do vienka, aktívne sa jej venuje po roku 1995 hlavne na Hornej Nitre (mokrade v okolí obce Koš), príležitostne v Turčianskej kotline (Kláštorské lúky) a Podunajskej nížine (mokrade CHVÚ Ostrovné lúky). Od roku 2003 aktívne krúžkuje vtáky so zameraním hlavne na spevavce, bahniaky, príležitostne ďatlovce, dravce a sovy. Je autorom a spoluautorom viac ako 40tich odborných článkov. Jeho obľúbenými druhmi sú Lanius collurio, Ficedula albicollis, Hirundo rustica, Regulus regulus, Prunella modularis a z dravcov Falco tinnunculus.

Riki Watzka (RW), Logo, grafika, www.rwdesign.sk
riki2009-crop

Riki Watzka pochádza z Ružomberka, študoval v Bratislave, s rodinou žije v Prahe a na Slovensko sa rád vracia odpočívať v milovanej prírode. Inšpirovaný jej pozorovaním hrá sa so svetlom a tvorí obrázky, čím sa snaží i živiť.

Juraj Bednár (JB), Programovanie 2007-2009
jbednar

Juraj Bednár, brat zakladateľa a prevádzkovateľa www.birding.sk, sa veľkou mierou podieľal na odštartovaní a odlaďovaní stránok. Okrem programovaniu sa venuje internetovému obchodu s hodinkami - www.hodinky.sk, www.e-hodinky.sk, www.irisimo.sk

Rudo Jureček (RJ), Moderátor (od r. 2014)
Ján Kočí (JK), Moderátor (od r. 2014)
Jozef Lengyel (JL), Moderátor (od r. 2014)
Testovanie
Veľká vďaka patrí užívateľom, ktorí sa podieľali na testovaní a pripomienkovaní www.birding.sk v rôznych jeho fázach, a to najmä: Braňovi Matejovičovi, Jozefovi Lengyelovi, Radovanovi Václavovi, Rudovi Jurečkovi, Borisovi Demovičovi ml. a ďaľším.
Tips - sorting

Who's online

We have 369 guests and 2 members online