Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
9.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
7.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
5.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
19.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 3 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
9.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
7.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
18.11.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 145 Bešeňová František Bednár
19.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 6 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
10.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 3 Bešeňová František Bednár
9.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 4 Bešeňová František Bednár
7.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 8 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
3.11.2007 Anser serrirostris - Hus tundrová 7 Martinová František Bednár a 1 ďalší
3.11.2007 Anser albifrons - Hus bieločelá 64 Martinová František Bednár a 1 ďalší
9.11.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 8 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
16.11.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 14 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
10.11.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 271 Bešeňová František Bednár
3.11.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Martinová František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
9.11.2007   1 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
7.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
5.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
19.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
9.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
7.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
18.11.2007   145 ex   Bešeňová   František Bednár  
19.11.2007   6 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
10.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár  
9.11.2007   4 ex   Bešeňová   František Bednár  
7.11.2007   8 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
3.11.2007   7 ex   Martinová   František Bednár a 1 ďalší  
3.11.2007   64 ex   Martinová   František Bednár a 1 ďalší  
9.11.2007   8 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
16.11.2007   14 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
10.11.2007   271 ex   Bešeňová   František Bednár  
3.11.2007   2 ex   Martinová   František Bednár  
Tips - upload