Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
22.1.2022 Corvus frugilegus - Havran čierny 250 Pribeta Ján Šranko
22.1.2022 Corvus corax - Krkavec čierny 1 Gbelce Ján Šranko
22.1.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Gbelce Ján Šranko
21.1.2022 Spinus spinus - Stehlík čížik 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
22.1.2022 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Ružinov Richard Schnürmacher a 1 ďalší
22.1.2022 Cygnus cygnus - Labuť spevavá 1 Lučenec Dušan Kerestúr
28.9.2020 Bubo bubo - Výr skalný 1 Horný Vadičov Ján Záhradník
21.1.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 8 Martovce Marek Trnka
21.1.2022 Branta bernicla - Bernikla tmavá 1 Moravský Svätý Ján Tomas Tedla
21.1.2022 Sitta europaea - Brhlík obyčajný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
21.1.2022 Turdus merula - Drozd čierny 22 Považská Bystrica Ivan Bartko
21.1.2022 Loxia curvirostra - Krivonos smrekový 10 Považská Bystrica Ivan Bartko
20.1.2022 Chloris chloris - Zelienka obyčajná 16 Považská Bystrica Ivan Bartko
19.1.2022 Strix uralensis - Sova dlhochvostá 2 Kamienka Andrej Škuba
19.1.2022 Columba oenas - Holub plúžik 1 Olováry Peter Kušík
19.1.2022 Strix uralensis - Sova dlhochvostá 1 Úbrež Štefan Danko
19.1.2022 Buteo buteo - Myšiak hôrny 3 Tŕnie Jaroslav Vlčko
19.1.2022 Poecile montanus - Sýkorka čiernohlavá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
17.1.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Rimavské Brezovo Ján Horčík
17.1.2022 Troglodytes troglodytes - Oriešok obyčajný 1 Rimavské Brezovo Ján Horčík
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
22.1.2022   250 ex   Pribeta   Ján Šranko  
22.1.2022   1 ex   Gbelce   Ján Šranko  
22.1.2022   1 ex   Gbelce   Ján Šranko  
21.1.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
22.1.2022   1 ex   Ružinov   Richard Schnürmacher a 1 ďalší  
22.1.2022   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
28.9.2020   1 ex   Horný Vadičov   Ján Záhradník  
21.1.2022   8 ex   Martovce   Marek Trnka  
21.1.2022   1 ex   Moravský Svätý Ján   Tomas Tedla  
21.1.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
21.1.2022   22 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
21.1.2022   10 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
20.1.2022   16 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
19.1.2022   2 ex   Kamienka   Andrej Škuba  
19.1.2022   1 ex   Olováry   Peter Kušík  
19.1.2022   1 ex   Úbrež   Štefan Danko  
19.1.2022   3 ex   Tŕnie   Jaroslav Vlčko  
19.1.2022   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
17.1.2022   1 ex   Rimavské Brezovo   Ján Horčík  
17.1.2022   1 ex   Rimavské Brezovo   Ján Horčík  
Tips - sorting