Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
24.5.2023 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Liptovský Ján Petr Navrátil
24.5.2023 Crex crex - Chrapkáč poľný 1 Liptovský Ján Petr Navrátil
25.5.2023 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 2 Kvačany Petr Navrátil
25.5.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 50 Dubnica nad Váhom Petr Navrátil
25.5.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 3 Liptovský Ján Petr Navrátil
25.5.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 2 Bešeňová Petr Navrátil
25.5.2023 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Bešeňová Petr Navrátil
25.5.2023 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Ružomberok Petr Navrátil
24.5.2023 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Važec Petr Navrátil
24.5.2023 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Hybe Petr Navrátil
27.5.2023 Anthus trivialis - Ľabtuška hôrna 2 Jelka Štefan Granec
27.5.2023 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 2 Bánovce nad Bebravou Karol Šotnár
27.5.2023 Chlidonias niger - Čorík čierny 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
27.5.2023 Chlidonias hybrida - Čorík bahenný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
28.5.2023 Pernis apivorus - Včelár lesný 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
28.5.2023 Chroicocephalus genei - Čajka tenkozobá 1 Podunajské Biskupice Štefan Granec a 4 ďalší
27.5.2023 Pernis apivorus - Včelár lesný 2 Trnava Štefan Granec
27.5.2023 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Radošina Roman Slobodník
27.5.2023 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Radošina Roman Slobodník
27.5.2023 Otus scops - Výrik lesný 1 Nitra Filip Tulis
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
24.5.2023   1 ex   Liptovský Ján   Petr Navrátil  
24.5.2023   1 ex   Liptovský Ján   Petr Navrátil  
25.5.2023   2 ex   Kvačany   Petr Navrátil  
25.5.2023   50 ex   Dubnica nad Váhom   Petr Navrátil  
25.5.2023   3 ex   Liptovský Ján   Petr Navrátil  
25.5.2023   2 ex   Bešeňová   Petr Navrátil  
25.5.2023   1 ex   Bešeňová   Petr Navrátil  
25.5.2023   1 ex   Ružomberok   Petr Navrátil  
24.5.2023   1 ex   Važec   Petr Navrátil  
24.5.2023   1 ex   Hybe   Petr Navrátil  
27.5.2023   2 ex   Jelka   Štefan Granec  
27.5.2023   2 ex   Bánovce nad Bebravou   Karol Šotnár  
27.5.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
27.5.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
28.5.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
28.5.2023   1 ex   Podunajské Biskupice   Štefan Granec a 4 ďalší  
27.5.2023   2 ex   Trnava   Štefan Granec  
27.5.2023   1 ex   Radošina   Roman Slobodník  
27.5.2023   1 ex   Radošina   Roman Slobodník  
27.5.2023   1 ex   Nitra   Filip Tulis