Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
18.11.2007 Falco columbarius - Sokol kobec 1 Malý Čepčín Martin Dobrota
18.11.2007 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Turčianske Teplice Martin Dobrota
1.11.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 2 Blatnica Martin Dobrota
19.11.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 8 Krpeľany Martin Dobrota
19.11.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 3 Krpeľany Martin Dobrota
19.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Krpeľany Martin Dobrota
19.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Krpeľany Martin Dobrota
19.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 4 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
16.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
10.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
9.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
7.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
5.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
19.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 3 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
9.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
7.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
18.11.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 145 Bešeňová František Bednár
19.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 6 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
10.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 3 Bešeňová František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
7.11.2007   1 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
18.11.2007   1 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
18.11.2007   1 ex   Turčianske Teplice   Martin Dobrota  
1.11.2007   2 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
19.11.2007   8 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
19.11.2007   3 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
19.11.2007   2 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
19.11.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
19.11.2007   4 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
16.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
10.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
9.11.2007   1 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
7.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
5.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
19.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
9.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
7.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
18.11.2007   145 ex   Bešeňová   František Bednár  
19.11.2007   6 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
10.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár