Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
26.12.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 40 Vlachy Matúš Gonšor a 1 ďalší
26.12.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 20 Vlachy Matúš Gonšor a 1 ďalší
28.12.2007 Cygnus olor - Labuť veľká 5 Dolný Kubín Matúš Gonšor
29.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 31 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
29.12.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 7 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
29.12.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 89 Čunovo Jozef Ridzoň a 1 ďalší
29.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 19 Gabčíkovo Jozef Ridzoň a 1 ďalší
29.12.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Čunovo Jozef Ridzoň a 1 ďalší
29.12.2007 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 9 Oľdza Vojtech Szücs
29.12.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Oľdza Vojtech Szücs
29.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Oľdza Vojtech Szücs
28.12.2007 Galerida cristata - Pipíška chochlatá 3 Piešťany Ján Kočí
18.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Modra Ján Juran
10.12.2005 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 1 Ľuboreč Dušan Kerestúr
1.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Budmerice Ján Juran a 1 ďalší
20.3.2006 Grus grus - Žeriav popolavý 4 Mikušovce Dušan Kerestúr
26.3.2006 Grus grus - Žeriav popolavý 5 Mikušovce Dušan Kerestúr
28.3.2006 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 10 Mikušovce Marian Mojžiš a 1 ďalší
23.4.2007 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Modra Ján Juran
30.3.2006 Anas crecca - Kačica chrapka 68 Mikušovce Dušan Kerestúr
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
26.12.2007   40 ex   Vlachy   Matúš Gonšor a 1 ďalší  
26.12.2007   20 ex   Vlachy   Matúš Gonšor a 1 ďalší  
28.12.2007   5 ex   Dolný Kubín   Matúš Gonšor  
29.12.2007   31 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
29.12.2007   7 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
29.12.2007   89 ex   Čunovo   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
29.12.2007   19 ex   Gabčíkovo   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
29.12.2007   1 ex   Čunovo   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
29.12.2007   9 ex   Oľdza   Vojtech Szücs  
29.12.2007   1 ex   Oľdza   Vojtech Szücs  
29.12.2007   1 ex   Oľdza   Vojtech Szücs  
28.12.2007   3 ex   Piešťany   Ján Kočí  
18.11.2007   1 ex   Modra   Ján Juran  
10.12.2005   1 ex   Ľuboreč   Dušan Kerestúr  
1.11.2007   1 ex   Budmerice   Ján Juran a 1 ďalší  
20.3.2006   4 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
26.3.2006   5 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
28.3.2006   10 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
23.4.2007   1 ex   Modra   Ján Juran  
30.3.2006   68 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
Tips - GPS