Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
1.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 54 Čunovo Jozef Ridzoň a 1 ďalší
1.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Valaská Dubová František Bednár
1.12.2007 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Ľuboreč Marian Mojžiš a 1 ďalší
30.11.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 3 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 6 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 6 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 4 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 2 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
30.11.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 32 Šamorín Richard Kvetko
30.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 2 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 2 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Podiceps auritus - Potápka ušatá 1 Ružinov Richard Kvetko a 1 ďalší
30.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Vajnory Jozef Ridzoň
29.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 4 Bodíky Áron Kiss a 1 ďalší
17.9.2007 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 4 Nové Zámky Jozef Lengyel
17.9.2007 Calidris ferruginea - Pobrežník krivozobý 1 Nové Zámky Jozef Lengyel
29.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 18 Dobrohošť Áron Kiss a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
1.12.2007   54 ex   Čunovo   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
1.12.2007   1 ex   Valaská Dubová   František Bednár  
1.12.2007   1 ex   Ľuboreč   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
30.11.2007   3 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   6 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   1 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   6 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   4 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
30.11.2007   32 ex   Šamorín   Richard Kvetko  
30.11.2007   2 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   2 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   1 ex   Ružinov   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.11.2007   1 ex   Vajnory   Jozef Ridzoň  
29.11.2007   4 ex   Bodíky   Áron Kiss a 1 ďalší  
17.9.2007   4 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
17.9.2007   1 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
29.11.2007   18 ex   Dobrohošť   Áron Kiss a 1 ďalší  
Tips - sorting