Hniezdenie Výrika lesného (Otus scops) na sídlisku v Rimavskej Sobote.

100717_8891V noci 17.7.2010 od 1:00 do 2:30 som po predchádzajúcom vyprovokavaní nahrávkou pozoroval 2 intenzívne pískajúce jedince. Zareagovali v priebehu 5 minút. Jedno z pískaní bolo trošku nižšie položené a jedince si navzájom pekne kontrovali. Jednalo sa podľa mna teda o pár. Ozývali sa zo skupiny starých listnáčov a briez od paneláku pri rieke Rimava. Niekoľkokrát bolo počuť aj menej výrazné trošku chrčivé pískanie z vysokého jaseňa. Mohlo sa jednať o tretieho jedinca - minuloročné mláďa?

Cez deň od 14:00 do 15:00 som po predchádzajúcom vyprovokovaní nahrávkou dohľadal jedného jemne pískajúceho jedinca na tenkom ale vysokom smreku rastúcom tesne (1,5 m) pri paneláku. Predpokladám teda, že sa jednalo o samca. Sedel na bočnom konári pri kmeni vo výške cca 10 metrov.

O 20:13 som sa na lokalitu vrátil. Mojim cieľom bolo pozorovať ich správanie a prípadne dohľadať hniezdnu dutinu. Samec stále sedel na svojom mieste, po chvíli som si všimol, že cca 5 metrov nad ním sedí aj druhý jedinec, pravdepodobne teda samica.

100717_8879

100717_8828

17.7.2010 Samček (hore) a (samička) dole sediaci nad sebou na tom istom strome

Tesne po mojom príchode od 20:20 sa samec začal "prebúdzať" a čistiť si beháky, perie na hrudi, neskôr na krídlach, preťahoval si obe krídla, niekoľko krát si so samicou jemne pískli a o 20:55 po predchádzajúcom podskočení na blízky konárik a krátkom rozkukaní rýchlym letom zmizol smerom k lokalite, kde som ich počúval pískať v noci = teda smerom k voľnej ploche trávnika a k Rimave. Táto lokalita je vzdialená od miesta denného odpočívania 180 metrov. Samica vyletela na lov niekoľko minút po samcovi a po podstatne kratšej rozcvičke.

100717_8841-c

17.7.2010 Výrik lesný, rozcvička pred vyletením na lov

Podľa mojich očakávaní, ale napriek tomu s prekvapením, sa po chvíli (o 21:01) jeden z výrikov vrátil a sadol na náprotivný vrcholec smreku. To už mal v zobáku veľkú zelenú kobylku a hneď mi bolo jasné, že "už ich mám". Keďže prvý vyletel samec, mohlo sa jednať o samca. Z vrcholca smreku preletel na ďalší smrek oproti paneláku, akoby do trojuholníka od dutiny a po chvíli zaletel do dutiny a rýchlo vyletel, a to už bez kobylky. Sadol si na stred elektrického drôtu spájajúceho hniezdny panelák s panelákom oproti a sedel tam pokým druhý z páru, pravdepodobne samica nepriletel s korisťou. Takto zakŕmili celkovo 5 krát, a to o 21:01-21:03; 21:06-21:07; 21:14-21:17; 21:19-20:20; 21:27-21:28. Myslím, že 3 krát samica a 2 krát samec. Veľmi zaujímavé bolo, že počas príletu s potravou ako aj počas odovzdania potravy nepadol ani najjemnejší zvuk, všetko sa odohralo v absolútnej tichosti. Hniezdna dutina je odvetrávací otvor pod strechou v strede 8-poschodového paneláku. Počas prvých dvoch kŕmení sa v okne pod dutinou stále svietilo. Neskôr, zrejme kvôli môjmu foteniu obyvatelia svetlo vypli. Zaujímavé bolo tiež, že výriky pred príletom do dutiny využívali na medzipristátie najskôr vrcholce stromov 20-30m pred panelákom, drôt spájajúci paneláky, drôt hromozvodu vedľa dutiny, kovovú konzolu na sušiace šnúry na okne pod dutinou, parapety okna, susedné dutiny a strechu. Korisťou bola vždy veľká zelená kobylka a vždy prilietali z rovnakého smeru, od osvetleného trávnika a od osvetlenej cestičky popri Rimave. Na jednej z fotiek som neskôr rozoznal jedneho vyspelého pull. Iba pri jednom zo zakŕmení zotrval jeden jedinec chvíľu vo vnútri dutiny, ale ibatak, že mu trčal chvost. Po kŕmení, teda po 21:30 sa oba jednince odobrali na miesto, kde som ichpozoroval v noci = k paneláku bližšie ku Rimave a tam som ichpozoroval pískať až do 22:30. Žiadne typické zvuky mladých som nepočul iba opäť z toho istého miesta stromu ako ráno niekoľkokrát tiche chrčivé pískanie. Nasledujúci deň, teda 18.7. som ich pri kontrole o 15:00 zistil oba odpočívať na tom istom smreku. Sedeli už ale na iných konároch. Jeden pri kmeni, jeden ďalej od kmena v hustých konároch.

100717_8891

100717_8925

100717_8923

100717_8953

100717_8929

100717_8940

100717_8901

17.7.2010 Fotodokumentácia kŕmenia

Hniezdenie výrikov na jednom zo sídlisk v Rimavskej Sobote predpokladám minimálne od roku 2005, kedy ma môj svokor upozornil na divné pískanie v noci. Bolo to 14.5.2005 kedy som prekvapený po otvorení okna v byte zreteľne počul pískanie výrika. bolo to moje prvé pozorovanie výrika.V tú noc som sa vybral von a pár výrikov som naozaj našiel. Poletovali po vrcholcoch stromov, po kábli spájajúcom paneláky, pozoroval som jedich zelietať do dutiny pod strechou presne v tých miestach ako pri vyššie opisovaných pozorovaniach. Je teda veľmi pravdepodobné, že už vtedy tam hniezdili a podľa rozprávaní svokra a ľudí aj skôr. Odvtedy som ich na sídlisku zisťoval každročne, vždy v oblasti dvoch popisovaných panelákov. Najviac som sa im venoval posledné roky, vždy pri návšteve svokrovcov a zistil som ich takto:

12.4.2009: ozývajúci sa 1 ex. od 20:40-20:50. Noc predtým sa okolo deviatej ozýval intenzívnejšie (ad. verb. svokor)

17.5.2009: pár obhajujjúci teritórium v miestach popisovaného hniezdenia. V noci húkajuci od 22:00-23:00 aj zo strechy náprotivného 10-poschodového paneláku. Cez deň lokalizované obidva jedince v oblasti popisovaného hniezdenia. Samica? (volajúci jedinec) nájdena na smrečku, cca 5m vysoko, samec? (pískajúci) sedel nízko na breze, neskôr odletel vyššsie na jaseň. Kontaktovali sa spontánne cez deň o 10:10 a o 12:30

090517_8663

6.8.2009: 1 ex. samec po pustení nahrávky o 11:15 odpovedá húkaním, následne nájdený sediaci na bočnom konári brezy vo výške cca 5m. Najbližší panelák 20 m. 22:00-24:00 Pozorovaný 1 ad a 2-4 vyletené juv. na okraji sídliska, 70m od opisovanej lokality. Adult mladé kontaktoval húkaním podobným samčiemu húkaniu. Po pustení nahrávky húkal, jednalo sa teda pravdepodobne o samca. Mladé sa ozývali kontaktným škriekaním/chrčaním a lietali za samcom. Samec lovil na brehoch rieky Rimavy popri osvetlenom chodniku a kŕmil mladé. Lovil v tráve, niekoľkokrát aj v brehovom poraste vysokom po pás (1m). Počas 2 hod zalovil 5x z toho 1x sa trepotal 10s 1m nad zemou. Zdržiavali sa na brezách a na mohutnej vŕbe.

090806

8.8.2009: 1 ad. ozývajúci sa zo stromov a bytovky na sídlisku vyprovokovaný na nahrávku 23:00, pozorovaný s Dušanom Kerestúrom

4.4.2010: 1 ex. male vyprovokovaný na nahrávku o 19:30. Sedel na breze vo výške cca 6m. Neskôr sa rozlietal a obletoval celé sídlisko, 2x pozorovaný intenzívne volajúci z otvorov podstrešného 8 poschodového paneláku, vmistach opisovaných lovísk. Najskoršie zistený prílet na lokalite. Raz pozorovaný pri love nízkym letom na tráve v centre sídliska. Pozorovaný do 21:00. Jedná sa pravdepodobne o najskorší zistený dátum príletu na Slovensku.

100404

2.5.2010 13,00-13,30. Po miernom vyprovokovaní nahrávkou nájdený kontrujúci si pár. Sedeli na okrasných smrekoch vysadených 2m od steny 7p paneláku vo výške cca 10m v strednej výške stromov pri kmeni. Vzdialenosť stromov od seba cca 5m. Lokalita vzdialená od miesta, kde bol pozorovaný 1ex. 4.4. cca 30 metrov.

IMG_1915

Z uvedených pozorovaní je teda evidentné, že výrik lesný je v Rimavskej Sobote pravidelným úspešným sídliskovým hniezdičom. Ľudská prítomnosť ani nočný hluk mu nevadia, taktiež nie je náročný na výber hniezdnej dutiny. Dôležitý je zrejme len dostatok vhodných lovísk a potravy. Po tohtoročných skúsenostiach nevylučojem dokonca ani hniezdenie dvoch párov.

rimava

Sídlisko Rimava v Rimavskej Sobote okrajom ktorého preteká rieka Rimava, zdroj: Google

19.7.2010 Fero Bednár