Hniezdenie Sovy obyčajnej (Strix aluco) na poľovníckom posede.

SA3Podľa Crampa (1) Sova obyčajná hniezdi okrem dutín v stromoch aj na útesoch, budovách, často v starých stračích hniezdach a vzácnejšie aj v hniezdach veveríc. Môže zahniezdiť aj v zemnej dutine alebo pod koreňmi stromov.  Podľa Baláta (2) z 25 hniezd na južnej Morave a južnom Slovensku bolo 10 v bútľavých stromoch, 4 v diere stromov siahajúcej po zem, 2 v pni, 1 medzi koreňmi smreku a 2 v búdke zavesenej na strome, 1 na vysokom postriežisku, 1 na zemi, 1 v holubinci a 2 v komíne hôrneho domca.

V roku 1995 som sledoval hniezdenie Sovy obyčajnej (hrdzavá forma) na poľovníckom posede v Hučiakoch pri Ludrovskej doline. Jeho umiestnenie zobrazuje červený bod na mape:

SA0

Znášku som objavil dňa 15.6.1995. Pri lezení na posed z neho vyletel väčší vták, podľa tichého letu ma hneď napadlo, že by to mohla byť sova. Pod lavicou sa nachádzala znáška so 4mi vajcami. Vôkol natrhané kusy novín. Na zábere nižšie sú útržky novín upratané.

SA1

Ďaľšiu kontrolu som vykonal 23.6.1995. V posede boli 3 niekoľkodňové, ešte slepé, mladé, pri nich nalovené 2 plšíky lieskové a jeden vták veľkosti drozda bez hlavy. Jedno z mláďat bolo výrazne menšie.

SA2

Pri ďalšej kontrole dňa 3.7.1995 boli v posede 2 skoro vyperené mladé, ktoré už vedeli poletovať. Pri priblížení klepali zobákom a pískali pričom im samica odpovedala klepaním aj pískaním z neďalekých smrekov. Podľa miestneho poľovníka sa sovy zdržiavali na streche posedu ešte 29.7.1995.

SA3

So znižujúcim sa počtom vhodných prirodzených dutín je možné, že sova obyčajná bude v budúcnosti pravidelnejšie vyhľadávať rôzne drevené konštrukcie v lesoch – staré chaty, posedy, alebo postriežky. Je pravdepodobné, že mnohé hniezdenia neboli objavené, keďže posedy v hniezdnom období sov nie sú príliš využívané. Posed, v ktorom sovy hniezdili bol tmavý s dverami a úzkym priezorom takže vo vnútri bolo len málo svetla. Je možné, že pravidelná kontrola takýchto posedov by poukázala na častejšie obsadzovanie sovami.

1) Cramp, S., editor. 1985. Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa. The birds of the western Palearctic. Vol. 4, terns to woodpeckers. Oxford University Press, Oxford, England.

2) Ferianc, O., 1979: Vtáky Slovenska II. Veda, Bratislava.

19.7.2010 František Bednár