Na lokalite orlov krikľavých

ATT00022V priebehu dní 12., 15. a18.9.2010 som navštívil lokalitu orlov krikľavých nad obcou Chvojnica , (PD) v Strážovských vrchoch. Zaujímalo ma dokedy sa orly zdržujú na hniezdnej lokalite a či je niektorý z nich okrúžkovaný.

Ešte 18.9. tam bola celá rodinka krikľúňov. Mláďa sa zdržovalo v azonálnej vegetácii na lúkach asi 1km od hniezda. Sedávalo na vrcholcoch jelší, takmer vždy na rovnakých miestach.

Samica lovila asi 1 km od neho na podhorských lúkach. Mláďa sa o 12 : 00 hod. zdvihlo a vykrúžilo vysoko do bodky. Jeden z rodičov, asi samec, ho podletel, hojdačkoval a pravdepodobne ho vizuálnymi a hlasovými signálmi volal nižšie. Mláďa ho chvíľu nasledovalo, kleslo nízko na lúky a znovu nabralo krúživým letom výšku. Oblietalo oblasť zhruba 3 km a pritom sa neustále ozývalo. V povetrí zotrvalo asi trištvrte hodinu. Vtedy som sa presunul do hustej jelšovej mladiny pod stromy, kde mláďa sedávalo. Odtiaľ som zhotovil väčšinu dokumentačných záberov. Samica priletela od lesa a začala loviť na lúke, asi 150m odo mňa . Mláďa lietalo v jej blízkosti a neustále sa ozývajúc ju sledovalo.

Pred dlhou cestou na juh zdokonaľovalo svoje letové schopnosti, naberalo kondíciu a učilo sa od samice loviť. Samica ani mláďa neboli okrúžkované. Tento pár má štyri hniezda, no pre nedostatok času som skontroloval iba tri z nich. Takže toto hniezdenie uniklo mojej pozornosti. Orly mi to však vynahradili týmto krásnym dvojhodinovým zážitkom. Dňa 25.9. som ich už na lokalite nezastihol. Pravdepodobne sa vydali na svoju dlhú a ďalekú cestu do Afriky.

obr.1let samice 001

Let samice orla krikľavého dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

obr.2lov samice 002JPG

Lov samice orla krikľavého dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

obr.3lov samice 01

Lov samice orla krikľavého na podhorskej lúke dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00025

Prílet samice orla krikľavého dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00022

Lov samice orla krikľavého z postriežky dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

obr.7odlet samice 02

Odlet samice orla krikľavého dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

obr.8let samice03

Let samice orla krikľavého dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00016

Mláďa orla krikľavého začína krúžiť dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00019

Mláďa orla krikľavého naberá výšku dňa 18.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00013

Mláďa orla krikľavého využíva k stúpaniu termické prúdenie vzduchu. Nad ním jastrab krahulec dňa 15.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

ATT00010

Mláďa orla krikľavého a pod ním jastrab krahulec, ktorý občas na mladého orla dorážal dňa 15.9.2010 Strážovské vrchy. Foto: Karol Šotnár

Tips - sorting