Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v pohorí Tribeč

ATT00007Túto jeseň som sa rozhodol skontrolovať nie moc vhodné lokality pre kuvička vrabčieho v pohorí Tribeč. Keďže v literatúre nie sú takmer žiadne hodnoverné údaje a pravdepodobne tu nebol zistený hniezdny výskyt, tak budem vo výskume pokračovať aj na jar. Oslovil som môjho dlhoročného priateľa Stana Harvančíka, aby sme prebehli pár lokalít s výskytom ihličňanov, hlavne smreka nad 60 rokov. Stano tomu moc neveril, že v tomto pohorí a na pravé poludnie zistíme prítomnosť našej najmenšej sovičky.

 

Od 12:15 hod. hneď ako som začal imitovať pískanie kuvička, začali sa výstražnýni hlasmi ozývať asi všetky prítomné vtáky v lese. Sýkorky, brhlíky, kôrovníky, sojky, ďatle a iné. Počas chôdze a pískania som sa vrátil naspäť, kde  najviac z jedného miesta výstražne reagovali spevavce, ktoré pravdepodobne obletovali kuvička a tým prezrádzali jeho prítomnosť. Asi o 12:30 hod. sa párkrát ozval kuvičok zhruba v 10 m výške slabým teritoriálnym hlasom samca. Niekoľkokrát sa pokúsil o jesenný hlas, rebríček stupňujúcich tónov,ktorý končí takzvanými ,,falošnými tónmi''. Potom som ho mojím neustálym pískaním  stiahol asi 5 m vysoko, kde ho mohol Stano fotograficky zdokumentovať.

ATT00007

Samec kuvička vrabčieho zistený v pohorí Tribeč, dňa 22.9.2010 Foto Karol Šotnár

Podľa vyfarbenia, mal už biele bodky na čele a tvári a hlasových signálov, ktoré vydával, predpokladám, že sa jednalo o minuloročného samca. Toto pozorovanie je výnimočné tým, že prítomnosť kuvička v pohorí Tribeč nebola zatiaľ hodnoverne zdokumentovaná a jedná sa pravdepodobne o najnižšiu zaznamenanú nadmorskú výšku (300 m.n.m) výskytu tohto druhu s prvkami teritoriálneho správania na Slovensku.

ATT00013

Biotop kuvička vrabčieho nad obcou Klátová Nová Ves v pohorí Tribeč, dňa 28.9.2010 Foto Karol Šotnár

ATT00010

Miesto nálezu (habitat) kuvička vrabčieho v pohorí Tribeč, dňa 28.9.2010 Foto Karol Šotnár

Chcel by som týmto osloviť ďalších ornitológov, ktorí by mali záujem zisťovať prítomnosť, rozšírenie či početnosť kuvičkov v ich okolí a taktiež im poskytnúť zopár užitočných rád. Prítomnosť kuvička na lokalite sa dá zisťovať prakticky v priebehu celého roka a v ktorúkoľvek dennú hodinu.Treba si zvoliť vo vašom pohorí lokalitu už od 300 m.n.m a vyššie, s výskytom ihličnatých drevín, hlavne smreka a jedle vo veku nad 60 rokov. Stačí, aby bol v listnatom pohorí pás ihličnatých alebo zmiešaných drevín, niekedy postačí aj vtrúsených pár ihličňanov. Ísť, pískať s krátkymi prestávkami, najlepšie po hrebeňoch, vyvýšených miestach či lesných cestách, hlavne ďalej od rušivých vplyvov ako napr. potokov (Pačenovský,Šotnár 2007). Najlepšie vykonávať monitoring za dobrých klimatických podmienok. Na hornom Ponitrí bola väčšina hniezdnych teritórií kuvičkov (90-95%) zaznamenaných v priebehu dňa, v dopoludňajších a poludňajších hodinách. Ozval sa však aj za slabého dažďa, sneženia, hlmy, silného vetra, skrátka aj za zlých klimatických podmienok (Šotnár 2004). Kto by mal bližší záujem o túto problematiku, môže osloviť Sama Pačenovského alebo mňa. Prajem príjemnú pískajúcu jeseň a veľa šťastia pri zisťovaní prítomnosti kuvičkov.


Literatúra:
Šotnár K., 2004: Poznatky o populácii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v oblasti horného Ponitira. Rosalia (Nitra) 17: 137-142
Pačenovský S., Šotnár K.,2007 Nová pracovná skupina pre kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum). Dravce a sovy 3: 16

Tips - sorting