Marano Lagunare 2016 - september

 V polovici septembra sa skladba  aj početnosť druhov zmenila. Spolu na jednej lokalite sme mohli pozorovať druhy, ktoré sa v priebehu migrácie vyskytujú aj u nás, ale počty boli trochu vyššie. Najväčšie zastúpenie mali pobrežníky.

 alpina5

Medzi nimi početný Pobrežník obyčajný

bojovnik

Pobrežník malý

minuta

Pobrežník hrdzavý.

cantus2

canutusdet2

Na okraji rákosia sa ukrývali moćiarnice.

mociarnice

Veľa bolo aj kulíkov, z nich prevažoval Kulík bledý.

pluvialis

zmes6

Okolo ostrovčeka s kormoránmi sa pohybovali hvizdáky, breháre a Kalužiaky tmavé.

hvizdak

kaluziak

Medzi čajkami zasa nenápadná Sliepočka vodná.

chloropus

Vzhľadom na rozmanitosť druhov bolo možné niektoré z nich celkom dobre porovnávať.

Kulík zlatý a Kulík bledý.

apricaria

Kulík riečny a Kulík piesočný.

kulikyporovnanie

Cíbik a močiarnica.

 cibikamociarnica

 Močiarnica a Pobrežník malý ...

mociarnicaamaly

Pozorne sme si prezreli aj náučnú tabuľu migrácie vtákov,

migracia

 ale máme určité pochybnosti, či Labuť spevavá, ktorú sme tu skutočne videli

labut2

prekonala vyznačenú vzdialenosť z ďalekého severu.

labut

Stretli sme sa tu s ňou totiž pri každej našej návšteve.

Pobrežníky, kalužiaky, kulíky, čajky, breháre, hvizdáky vytvárali na tejto malej lokalite malé a väćšie skupinky. Jedna bola blízko pozorovateľne, odkiaľ vzniklo toto krátke video.

Marano Lagunare

Návšteva lokality v druhej polovici septembra prekonala naše očakávania a pri použití kvalitnejšej techniky by sme tu určite našli aj iné druhy migrujúcich vtákov, ale to by sme sa tu museli zdržať o čosi dlhšie. Nám však aj tieto dve hodinky plne postačovali.

 

Zoznam pozorovaných druhov :

Tachybaptus ruficolls

Phalacrocorax carbo

Egretta garzetta

Egretta alba

Cygnus cygnus

Tadorna tadorna

Anas platyrhynchos

Anas crecca

Gallinula chloropus

Fulica atra

Himantopus himantopus

Pluvialis squatarola

Pluvialis apricaria

Vanellus vanellus

Philomachus pugnas

Tringa totanus

Tringa erythropus

Tringa nebularia

Tringa glareola

Larus ridibundus

Haematopus ostralegus

Limosa limosa

Limosa laponica

Numenius arquata

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Calidris minuta

Calidris alpina

Calidris feruginea

Calidris canutus

Galinago galinago

Ralus aquaticus

 {jcomments on}

 

Tips - burger