Monterrey Mexiko 2011

logo-monterrey

Niektoré výlety si človek vôbec neplánuje a prídu úplne znenazdania. Tak sa aj mne podarilo dostať koncom októbra 2011 do severnej časti Mexika, konkrétne do mesta Monterrey v štáte Nuevo Leon, asi 200km od hranice s Texasom, USA. Pracovná cesta mi vytvorila priestor spoznať v rýchlosti túto časť Severnej Ameriky, krajinu, podnebie, prírodu a najmä vtáctvo. Októbrové sucho a už aj trochu miernejšie počasie bolo pre nás Stredoeurópanov celkom vhodné . V rámci možností sme toho stihli asi dosť, hoci určite nie všetko.

Monterrey sa nachádza v polopúštnej oblasti severného Mexika, obkolesené strmými vápencovými horami. Pre predstavu si pozrite reliéf krajiny na Google Earth, hoci naživo to vyzerá ešte impozantnejšie. Dominantou Monterrey je Sedlový vrch, Cerro de la Silla, ktorý pripomína konské sedlo. Samotné mesto je rozsiahle a priemyselne rozvinuté, čo mu spôsobuje dva zásadné problémy:

  1. Smog – v meste je veľmi zlá viditeľnosť a najmä v čase so slabým vetrom a inverzným počasím je obloha potiahnutá súvislou oponou prachu a exhalátov. Keď sme boli jeden deň na svahoch blízkych kopcov, sledovali sme, ako sa iné vrchy „romanticky vynárali zo závoja smogu". Smog ovplyvňoval aj možnosti fotenia krajiny a okolia. 
  2. Kriminalita – celé Mexiko malo vždy problém s korupciou a kriminalitou, ale v posledných rokoch sa tento problém vyeskaloval tak, že domáci hovoria, že sú efektívne vo vojnovom stave s drogovými kartelmi. Tento problém je najvypuklejší na severe a také veľké a bohaté mesto, akým Monterrey je, začalo priťahovať množstvo rôznych živlov, hoci donedávna bolo považované za jedno z najbezpečnejších miest v Mexiku aj Latinskej Amerike vôbec. Toto do veľkej miery ovplyvnilo aj možnosti výletov do prírody a okolia.
 IMG_8503
Monterrey v zajatí smogu

Na odporúčanie miestnych ľudí, ktorí nás vyslovene vystríhali od potulovania sa voľnou krajinou najmä na pohľad lákavou oblasťou juhovýchodne od Monterrey (Santiago) sme hľadali príležitosti v prírodných parkoch. Priamo pri Monterrey sa ich nachádza niekoľko. Niektoré sú národné, niektoré súkromné, ale vo všetkých je relatívne bezpečne, keďže vstup je kontrolovaný a niekde sa platí aj symbolické vstupné. Počas týždňa, kedy nás zamestnávali pracovné povinnosti, sme mali iba málo príležitostí na vychádzku, keďže prvé dni náš program ovplyvňoval najmä časový posun a prispôsobovanie sa mu. Hotel sme mali na dobrom mieste priamo na brehu rieky v juhozápadnej časti mesta. O rieke sa mi hovorí dosť ťažko, keďže vodu by ste v nej v tom čase hľadali márne. Po záplavách z pred roka bola teraz riek úplne suchá. Okolo rieky je rozsiahla výstavba infraštruktúry a obnovuje sa množstvo mostov. Vďaka prevládajúcemu suchu (nepršalo tam od decembra 2010) cestári šikovne vyasfaltovali dočasné cesty krížom cez koryto a odľahčili si tak svoju prácu.

IMG_8438
Cerro de la Silla z dna rieky pri hotely

IMG_8448
Most ponad vyschnutu rieku - Radi okolo neho kruzili kondory 

My sme s kolegom suché koryto využili na fotenie. On sa zameriaval na okolité kopce a najmä zaujímavý moderný most, ja som zase hľadal miestne vtáctvo. Už počas ciest ku zákazníkovi sme mali možnosť vidieť viacero miestnych bežných druhov vtákov, ktoré som potom našiel aj tu. Na moje prekvapenie hoci kedy ponad mesto plachtili supy morkovité (Turkey vulture - Cathartes aura), najviac som ich videl 6 priamo okolo piliera mostu. Najbežnejším aj najnápadnejším vtákom Mexika boli pre mňa vlhovec člnkochvostý (Great-tailed Grackle - Quiscalus mexicanus). Tieto hlučné vtáky, pre mňa podobné strakám, boli všade - samce sú oceľovo čierne, samice a mladé vtáky hnedé. Exoticky sa ozývajú. Na suchých kamenistých miestach sa vyskytovalo viacero druhov holubom podobných vtákov: dudlavec škvrnitý (Inca Dove - Columbina inca) s krásnym červenými krídelkami, nachovka bielokrídla (White-winged Dove - Zenaida asiatica) ktoré poznal aj náš mexický kolega kvôli nejakej špecialite, ktorá za s nim varí, či nachovka smútočná (Mourning Dove - Zenaida macroura).

DSC_5418
DSC_5457
vlhovec člnkochvostý - Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) - samec a samica

DSC_5553
kondor morkovitý - Turkey Vulture (Cathartes aura)

DSC_5677

DSC_5770
DSC_5732
nachovka smútočná - Mourning Dove (Zenaida macroura) 

DSC_5755
nachovka bielokrídla - White-winged Dove (Zenaida asiatica) 

DSC_5836
DSC_5865
dudlavec škvrnitý - Inca Dove (Columbina inca) 

Okrem toho som v koryte videl ešte aj tieto druhy, ktoré zatiaľ nemám určené:

DSC_5658
stehlík zlatý - American Goldfinch (Carduelis tristis)

DSC_5694
DSC_5705
strnádlik večerný - Vesper Sparrow (Pooecetes gramineus)

DSC_5798
strnádlik bledý - Clay-colored Sparrow (Spizella pallida)

V jednu chvíľu sa spustil hrozný krik, ktorým na seba upozornil kŕdeľ papagájov. V kútiku duše som dúfal, že preletujú vzácne endemické arary hnedočelé (Maroon-fronted Parrot - Rhynchopsitta terrisi) kvôli ktorým sa chodí do tejto oblasti (zbierať bodíky do life-listu), ale ukázali sa iba introdukované klinochvosty, ktoré sa tu šíria uniknuté z chovov. Bežmé sú na juhu Mexika a v Strednej Amerike.

DSC_5664
klinochvost smaragdový - Green Parakeet (Aratinga holochlora)

Neďaleko hotela som ešte opakovane videl malého sokola, ale vždy bez ďalekohľadu a foťáku, takže neviem určiť jeho druh.

La Estanzuela

V sobotu sme sa vybrali do národného parku La Estanzuela na severnom svahu pohoria, ktoré sa vypína nad mestom. Žiaľ pri vstupe nám povedali, že otvorené je iba do 14:00 a tak sa nám výlet nečakane skrátil, ale aj tak bol zaujímavý. Park je známy množstvom vtákov a motýľov, ktorým je venovaný aj malý domček pri vstupe.

IMG_8290

IMG_8294

Park je prístupný po cestičkách popri potoku. V úvodnej časti upravený s vydláždenými cestami a mostíkmi, lavičkami, neskôr prechádza do strmých stúpaní vo voľnej prírode. Na rozdiel od vyprahnutého mesta sme tu boli v príjemnom zmiešanom lese, ktorý v mnohom pripomínal naše biotopy. Len vody bolo v potoku mizerne málo a lákavé vodopády sa veľmi nekonali. Park býva dosť obsadený ľuďmi a treba ísť ďalej do hôr, ak človek hľadá pokoj.

IMG_8299

IMG_8338

IMG_8309

IMG_8324

Scenérie boli skvelé, častokrát sme počuli hlasy nám neznámych vtákov a iba máloktoré sme aj videli či nafotili. Mali sme toho dosť pri stúpaní a oddych na miestach s vyhliadkou bol veľmi vítaný. Pre krátkosť času sme sa nedostali úplne najvyššie, ale aj tak to stálo zato. Nad kopcami sme videli krúžiť oba druhy miestnych kondorov a myšiaka hrdzavochvostého. V lese boli viaceré druhy spevavcov, ale boli skôr sústredené v niektorých špecifických oblastiach a občas bol les úplne tichý. Potom bol skoro bez vody a tak sa dalo ísť hore priamo korytom. Park nás skutočne očaril.

DSC_4814

DSC_5093
oriešok karolínsky - Carolina Wren (Thryothorus ludovicianus

DSC_4835
DSC_4873
horárik červenoprsý - Painted Redstart (Myioborus pictus)

DSC_4891
králik rubínovohlavý - Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula

DSC_4993
horárik strakatý - Black-and-white Warbler (Mniotilta varia

DSC_5113
horárik hrdzavohlavý - Rufous-capped Warbler (Basileuterus rufifrons

DSC_5160
kondor krkavcovitý - Black Vulture (Coragyps atratus)

DSC_5365
strnádlik vrabčí - Chipping Sparrow (Spizella passerina)

Podľa miestnych ornitológov však stojí zato aj oblasť okolo prístupovej cesty ku vstupu do parku, tú sme ale prešli taxíkom a nebol priestor detailnejšie sledovať tamojšie vtáctvo.

Chipinque

V nedeľu sme mali plánovaný výlet do súkromného prírodného parku Chipinque. Miesto vybral René Valdés, náš vopred dohodnutý miestny ornitologický sprievodca. Kontaktoval som ho cez internet na stránke www.birdpicsandmore.com keďže poskytoval služby aj v okolí Monterrey, ktoré nie je veľmi vychytené v rámci Mexika. Bola to skvelá voľba a vôbec ju neľutujem, ani cenu za celodenný výlet. Keďže som mal po sobote presilené kolená, René vybral v parku pomerne kľudnú cestu po vrstevnici vo výške okolo 1250 m.n.m. Parkovali sme pri hotely na najvyššom autom dostupnom mieste. Zaplatíte síce viac za vstupné, ale ušetríte veľa času a síl a dostanete sa bližšie ku zaujímavým častiam parku. Detailnú mapku si môžete pozrieť na tejto adrese. My sme šli od hotela po trase Brecha el Empalme okolo domu generála Almazána skoro až do sedla Puerto del Aire. Poobede sme mali v pláne Circuito la Manzanita, ale tá je najnovšie v nedeľu pre verejnosť uzatvorená, aby sa minimalizoval počet nelegálnych výstupov hore na vrcholy a chránila príroda pred nadmerným vyrušovaním. Na výstup sa totiž prideľujú licencie. Sklamanie bolo veľké, ale vynahradili sme si to na ceste Brecha las Moras.

IMG_8470

IMG_8486

IMG_8490

IMG_8510

IMG_8511

IMG_8524

Nebudem rozpisovať, kde sme videli ktoré druhy, sám si presne pamätám iba niektoré. Medzi príjemné zážitky patrilo stretnutie dvoch ďalších miestnych ornitológov počas doobednajšej túry, ktorí sú s Reném v miestnom klube a dobre sa poznali. Boli veľmi pozorní a ochotne nás upozorňovali na všetky vtáky v okolí. Žiaľ mnoho z nich sme iba počuli a keďže pre mňa boli tieto hlasy úplne neznáme, nevedel som si pod nimi ani nič konkrétne predstaviť.

IMG_8521 
Ja a René pri jednej z vyhliadok 

IMG_8513 
Ornitológia v plnom prúde 

IMG_8518 
Fotenie si vyžaduje aj odvážnejšie polohy ako iba z chodníka 

René sa nám venoval celý deň a potvrdil už viackrát opakované obavy o bezpečnosť v oblastiach mimo parkov, ktoré sa v okolí Monterrey nachádzajú. Pochádza z oblasti Mazatlánu, kde aj častejšie prevádza birdwatcherov, keďže tamojšie tropickejšie podnebie ponúka viac druhov a zaujímavejších príležitostí. Taktiež mi odporučil, že pokiaľ sa vrátim do Monterrey v budúcnosti, naplánujeme si dvojdňový výlet do vzdialenejších kopcov aj s prenocovaním s cieľom pozorovania vzácnych miestnych papagájov, arar hnedočelých (Maroon-fronted Parrot - Rhynchopsitta terrisi), ktorým sa v rámci svojej vedeckej činnosti venoval.

DSC_6226
sýkorka čiernochochlatá - Black-crested Titmouse (Baeolophus atricristatus

DSC_6253
glezgovec čiernohlavý - Black-headed Grosbeak (Pheucticus melanocephalus

DSC_6277
strnádlik skalný - Rufous-crowned Sparrow (Aimophila ruficeps

DSC_6283
stehlík spevavý - Lesser Goldfinch (Carduelis psaltria - Spinus psaltria) 

DSC_6302
DSC_6320

piranga rumelková - Hepatic Tanager (Piranga flava) - samec a samica (žltá)

DSC_6335
DSC_7191

tesárik dubový - Acorn Woodpecker (Melanerpes formicivorus) - úplne všadeprítomný ďateľ 

DSC_6420
vlikáč olivkastý - Golden-olive Woodpecker (Colaptes rubiginosus) - tento druh nie je v oblasti až tak bežný, o to viac som sa potešil že som ho zbadal. Práve tohto fešáka som fotil z rýmsy domu generála Almazána 

DSC_7127
tesárik zlatočelý - Golden-fronted Woodpecker (Melanerpes aurifrons)

DSC_6392
horárik strakatý - Black-and-white Warbler (Mniotilta varia

DSC_6430
DSC_6517
DSC_6554
kondor morkovitý - Turkey Vulture (Cathartes aura)

DSC_6930
kondor krkavcovitý - Black Vulture (Coragyps atratus)

DSC_6475
kapuciarka belasá - Mexican Jay (Aphelocoma ultramarina

DSC_6597
králik rubínovohlavý - Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula

DSC_6627
DSC_6665
strnádlik hrdzavohlavý - Rufous-capped Brush-Finch (Atlapetes pileatus

DSC_6754
kapuciarka pestrá - Green Jay (Cyanocorax yncas)  

DSC_6762
drozd malý - Hermit Thrush (Catharus guttatus

DSC_6362
drozd Grayov - Clay-colored Thrush (Turdus grayi

DSC_6779
DSC_6584
kaňa sivá - Northern Harrier (Circus cyaneus) - René bol veľmi prekvapený, že sa vyskytuje aj v Európe :-) 

DSC_6672
DSC_6891
DSC_7009
myšiak hrdzavochvostý - Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) - dospelý a mladý vták 

DSC_6903
jastrab čiarkový - Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus)

DSC_7058
oriešok domový - House Wren (Troglodytes aedon

DSC_7062
horárik hrdzavohlavý - Rufous-capped Warbler (Basileuterus rufifrons

DSC_7066
strnádlik vrabčí - Chipping Sparrow (Spizella passerina

DSC_6968
DSC_6244
nachovka smútočná - Mourning Dove (Zenaida macroura)

DSC_7286
DSC_6348
holub bledochvostý - Band-tailed Pigeon (Patagioenas fasciata)

Myslím, že park Chipinque ponúka skvelé možnosti pre príležitostný birdwatching aj bez profesionálneho sprievodcu, ale s ním je to zaujímavejšie. Určite by sa tu dalo stráviť aj viac dní, ale cez víkend treba počítať s vyšším počtom návštevníkov. Okrem vtákov vás určite potešia aj motýle, rôzne cicavce a nádherné výhľady na Monterrey.

DSC_5956 DSC_6009
nosál bielonosý - Nasua narica - René bol prekvapený, že sa ráno odvážili priamo na parkovisko hotela. Vraj ich bývalo problém zahliadnuť a myslím,že z toho bol viac vzrušný ako my dvaja s kolegom.

DSC_7113
DSC_6953
DSC_6374

Sciurus aureogaster - rôzne farebné verzie

DSC_6743
Gerrhonotus infernalis alebo Gerrhonotus liocephalus ? 

DSC_6771
vraj na 90% Sceloporus undulatus, ale z tejto fotky sa to presne určiť nedá

DSC_6955
Monarch - motýľ migrujúci na zimu z Kanady do Mexika, je ojedinelým zjavom. Migrácia už pomaly končila, ale stále ich bolo všade veľa.

DSC_6863

V nasledujúcej tabuľke je zoznam druhov, ktorý mi poskytol René ako checklist z daného dňa. Krížikom sú vyznačené tie, ktoré som si ja dostatočne odsledoval tak, že si ich evidujem aj vo svojom súkromnom Lifelist-e.

kondor krkavcovitý - Black Vulture (Coragyps atratus) X
kondor morkovitý - Turkey Vulture (Cathartes aura) X
iktínia sivomodrá - Mississippi Kite (Ictinia mississippiensis)
kaňa sivá - Northern Harrier (Circus cyaneus) X
jastrab čiarkový - Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus) X
myšiak hrdzavochvostý - Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) X
holub bledochvostý - Band-tailed Pigeon (Patagioenas fasciata) X
nachovka bielokrídla - White-winged Dove (Zenaida asiatica) X
nachovka smútočná - Mourning Dove (Zenaida macroura) X
dudlavec vrabčí - Common Ground-Dove (Columbina passerina)
vzducholovec bielohrdlý - White-throated Swift (Aeronautes saxatalis)
tesárik dubový - Acorn Woodpecker (Melanerpes formicivorus) X
tesárik zlatočelý - Golden-fronted Woodpecker (Melanerpes aurifrons) X
miazgojed žltobruchý - Yellow-bellied Sapsucker (Sphyrapicus varius)
vlikáč olivkastý - Golden-olive Woodpecker (Colaptes rubiginosus) X
pamuchár dubový - Greater Pewee (Contopus pertinax)
vireo Huttonov - Hutton's Vireo (Vireo huttoni)
kapuciarka pestrá - Green Jay (Cyanocorax yncas) X
kapuciarka belasá - Mexican Jay (Aphelocoma ultramarina) X
krkavec čiarny - Common Raven (Corvus corax)
sýkorka ohlávková - Bridled Titmouse (Baeolophus wollweberi)
sýkorka čiernochochlatá - Black-crested Titmouse (Baeolophus atricristatus) X
brhlík bieloprsý - White-breasted Nuthatch (Sitta carolinensis)
oriešok karolínsky - Carolina Wren (Thryothorus ludovicianus) X
oriešok domový - House Wren (Troglodytes aedon) X
sivuška modrá - Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea)
králik rubínovohlavý - Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula) X
drozdovec borovicový - Brown-backed Solitaire (Myadestes occidentalis) X
drozd malý - Hermit Thrush (Catharus guttatus) X
drozd Grayov - Clay-colored Thrush (Turdus grayi) X
drozdec dlhozobý - Long-billed Thrasher (Toxostoma longirostre) X
horárik strakatý - Black-and-white Warbler (Mniotilta varia) X
horárik obočnatý - Crescent-chested Warbler (Parula superciliosa - Oreothlypis superciliosa)
horárik zlatohlavý - Yellow-rumped Warbler (Setophaga coronata - Dendroica coronata)
horárik hrdzavohlavý - Rufous-capped Warbler (Basileuterus rufifrons) X
horárik červenoprsý - Painted Redstart (Myioborus pictus) X
strnádlik hrdzavohlavý - Rufous-capped Brush-Finch (Atlapetes pileatus) X
strnádlik škvrnitý - Spotted Towhee (Pipilo maculatus)
strnádlik skalný - Rufous-crowned Sparrow (Aimophila ruficeps) X
strnádlik vrabčí - Chipping Sparrow (Spizella passerina) X
piranga rumelková - Hepatic Tanager (Piranga flava) X
glezgovec čiernohlavý - Black-headed Grosbeak (Pheucticus melanocephalus) X
vlhovec člnkochvostý - Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) X
trupiál kapucňový - Audubon's Oriole (Icterus graduacauda)
stehlík spevavý - Lesser Goldfinch (Carduelis psaltria - Spinus psaltria)

Kolega ešte videl preletieť jedného kolibríka, ale keďže sa vo vtákoch nevyzná a bolo to iba na okamih, tento druh sme nezaevidovali.

Záver výletu

Posledný deň sme strávili v centre mesta na nákupoch a klasickom „turizme". Mesto nás až tak nezaujalo, na mňa pôsobí príliš americkým dojmom. Pri veľkej Neptúnovej fontáne som ešte stihol pozorovať zatiaľ neurčený druh žltého vtáka so sivou hlavou, ktorý lovil ako muchár sivý i nás, no bol o poznanie väčší. Pravdepodobne sa jednalo o druh postriežkar tmavolíci (Couch's Kingbird - Tyrannus couchii), ale istotu nemám. Ale to bol asi posledný nový druh.

Odlietali sme večer tesne po zotmení. Keď sme sedeli na bráne a čakali na lietadlo, z okna som sledoval nespočetné kŕdle vlhovcov člnkochvostých (Great-tailed Grackle - Quiscalus mexicanus), ktoré v počtoch 30-150 prilietali na letisko nocovať priamo ponad odletovú dráhu. Napočítal som ich odhadom 3000, ale myslím, že to bol iba zlomok celkového počtu, čo sa v areály letiska mohol nazbierať. Bol som celkom rád, že lietadlo štartovalo až za tmy a tak moje posledné mexické vtáky som pozoroval ešte z okna budovy a nie v tesnej blízkosti hučiacich prúdových motorov.

POZNÁMKA: Ak som niektorý druh určil nesprávne, napíšte mi to do komentára a samozrejme chybu okamžite opravím.

Fotografie: Martin Balog, Tomáš Hutira
Určovanie vtákov: René Valdéz, Martin Balog, Pavol Valachovič
Určovanie plazov: Boris Demovič, Pavol Valachovič 

Galéria vo vyššom rozlíšení: http://www.flickr.com/photos/martinbalog/sets/72157628164940465/

Tips - sorting