Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
24.11.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Blatnica Martin Dobrota
18.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 2 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
18.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 2 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
24.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Lučenec Marian Mojžiš a 1 ďalší
24.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Ľuboreč Marian Mojžiš a 1 ďalší
24.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
23.11.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 3 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 3 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Larus canus - Čajka sivá 13 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 3 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 3 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 1 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
23.11.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 4 Bešeňová František Bednár a 1 ďalší
28.4.2007 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Malý Čepčín Martin Dobrota
31.10.2007 Podiceps auritus - Potápka ušatá 3 Liptovský Mikuláš František Bednár
29.10.2007 Podiceps auritus - Potápka ušatá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
16.11.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 16 Krpeľany Martin Dobrota
18.11.2007 Melanitta nigra - Turpan čierny 1 Bešeňová František Bednár
18.11.2007 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Vlachy František Bednár
18.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 3 Vlachy František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
24.11.2007   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
18.11.2007   2 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
18.11.2007   2 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
24.11.2007   1 ex   Lučenec   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
24.11.2007   1 ex   Ľuboreč   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
24.11.2007   2 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
23.11.2007   3 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   3 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   13 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   3 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   1 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
23.11.2007   4 ex   Bešeňová   František Bednár a 1 ďalší  
28.4.2007   1 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
31.10.2007   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
29.10.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
16.11.2007   16 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
18.11.2007   1 ex   Bešeňová   František Bednár  
18.11.2007   1 ex   Vlachy   František Bednár  
18.11.2007   3 ex   Vlachy   František Bednár  
Tips - upload