Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
31.7.2004 Ardeola ralloides - Čaplička vlasatá 3 Blatné Richard Kvetko
25.7.2004 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Veľký Grob Richard Kvetko
24.7.2004 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Chorvátsky Grob Richard Kvetko
18.7.2004 Lanius excubitor - Strakoš veľký 2 Senec Richard Kvetko
28.7.2003 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 11 Senec Richard Kvetko
18.7.2003 Anser anser - Hus divá 3 Veľký Grob Richard Kvetko
29.5.2003 Anser anser - Hus divá 5 Veľký Grob Richard Kvetko
25.4.2003 Anser anser - Hus divá 1 Veľký Grob Richard Kvetko
8.5.2004 Chlidonias niger - Čorík čierny 1 Veľký Grob Richard Kvetko
8.5.2004 Anser anser - Hus divá 2 Veľký Grob Richard Kvetko
6.5.2004 Anser anser - Hus divá 2 Veľký Grob Richard Kvetko
1.5.2004 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Veľké Blahovo Richard Kvetko
30.4.2004 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 1 Veľký Grob Richard Kvetko
30.4.2004 Chlidonias leucopterus - Čorík bielokrídly 15 Šamorín Richard Kvetko a 1 ďalší
30.4.2004 Chlidonias niger - Čorík čierny 250 Šamorín Richard Kvetko a 1 ďalší
29.4.2004 Anser anser - Hus divá 2 Veľký Grob Richard Kvetko
29.4.2004 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 1 Veľký Grob Richard Kvetko
29.4.2004 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Veľký Grob Richard Kvetko
23.11.2007 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Jelka Monika Szabóová
26.4.2004 Anser anser - Hus divá 4 Veľký Grob Richard Kvetko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
31.7.2004   3 ex   Blatné   Richard Kvetko  
25.7.2004   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
24.7.2004   1 ex   Chorvátsky Grob   Richard Kvetko  
18.7.2004   2 ex   Senec   Richard Kvetko  
28.7.2003   11 ex   Senec   Richard Kvetko  
18.7.2003   3 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
29.5.2003   5 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
25.4.2003   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
8.5.2004   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
8.5.2004   2 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
6.5.2004   2 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
1.5.2004   1 ex   Veľké Blahovo   Richard Kvetko  
30.4.2004   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
30.4.2004   15 ex   Šamorín   Richard Kvetko a 1 ďalší  
30.4.2004   250 ex   Šamorín   Richard Kvetko a 1 ďalší  
29.4.2004   2 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
29.4.2004   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
29.4.2004   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
23.11.2007   1 ex   Jelka   Monika Szabóová  
26.4.2004   4 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
Tips - sorting