Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.3.2008 Alauda arvensis - Škovránok poľný 26 Lehnice Vojtech Szücs
23.3.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Vydrany Vojtech Szücs
23.3.2008 Ardea cinerea - Volavka popolavá 30 Liptovská Sielnica František Bednár
23.3.2008 Columba palumbus - Holub hrivnák 29 Liptovská Sielnica František Bednár
23.3.2008 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová 21 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 4 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 3 Liptovský Mikuláš František Bednár
23.3.2008 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Šamorín Richard Kvetko a 1 ďalší
23.3.2008 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 30 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
23.3.2008 Mergellus albellus - Potápač malý 27 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
23.3.2008 Melanitta fusca - Turpan tmavý 28 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
23.3.2008 Ichthyaetus melanocephalus - Čajka čiernohlavá 2 Šamorín Jozef Ridzoň a 1 ďalší
23.3.2008 Larus fuscus fuscus - Čajka tmavá 1 Báč Richard Kvetko a 1 ďalší
23.3.2008 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Báč Jozef Ridzoň a 1 ďalší
23.3.2008 Aythya marila - Chochlačka morská 141 Šamorín Richard Kvetko a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
23.3.2008   26 ex   Lehnice   Vojtech Szücs  
23.3.2008   1 ex   Vydrany   Vojtech Szücs  
23.3.2008   30 ex   Liptovská Sielnica   František Bednár  
23.3.2008   29 ex   Liptovská Sielnica   František Bednár  
23.3.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   21 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   4 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
23.3.2008   1 ex   Šamorín   Richard Kvetko a 1 ďalší  
23.3.2008   30 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
23.3.2008   27 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
23.3.2008   28 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
23.3.2008   2 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
23.3.2008   1 ex   Báč   Richard Kvetko a 1 ďalší  
23.3.2008   1 ex   Báč   Jozef Ridzoň a 1 ďalší  
23.3.2008   141 ex   Šamorín   Richard Kvetko a 1 ďalší  
Tips - GPS