Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
13.3.2007 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 2 Krtovce Braňo Matejovič
5.4.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Hruboňovo Braňo Matejovič
16.3.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 3 Hruboňovo Braňo Matejovič
2.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
26.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Krtovce Braňo Matejovič
13.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Krtovce Braňo Matejovič
8.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Krtovce Braňo Matejovič
6.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 3 Krtovce Braňo Matejovič
2.10.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 8 Krtovce Braňo Matejovič
19.4.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 1 Krtovce Braňo Matejovič
5.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 10 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
25.3.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
14.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 11 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
9.3.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
13.10.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 3 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
28.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Krtovce Braňo Matejovič
14.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 6 Krtovce Braňo Matejovič
25.7.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Hruboňovo Braňo Matejovič
21.7.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Hruboňovo Braňo Matejovič
9.10.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
13.3.2007   2 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
5.4.2007   1 ex   Hruboňovo   Braňo Matejovič  
16.3.2007   3 ex   Hruboňovo   Braňo Matejovič  
2.10.2007   1 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
26.10.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
13.10.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
8.10.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
6.10.2007   3 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
2.10.2007   8 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
19.4.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
5.4.2007   10 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
25.3.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
14.4.2007   11 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
9.3.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
13.10.2007   3 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
28.4.2007   2 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
14.4.2007   6 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
25.7.2007   1 ex   Hruboňovo   Braňo Matejovič  
21.7.2007   1 ex   Hruboňovo   Braňo Matejovič  
9.10.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
Tips - GPS