Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Krpeľany Martin Dobrota
7.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 4 Krpeľany Martin Dobrota
7.12.2007 Mergellus albellus - Potápač malý 1 Krpeľany Martin Dobrota
14.1.2007 Aix galericulata - Kačica mandarínska 1 Šurany Jozef Lengyel
13.1.2007 Aix galericulata - Kačica mandarínska 1 Šurany Jozef Lengyel
13.8.2007 Podiceps nigricollis - Potápka čiernokrká 1 Maňa Jozef Lengyel
1.10.2007 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
1.10.2007 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 2 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
9.9.2007 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Maňa Jozef Lengyel
5.10.2007 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 2 Veľké Blahovo Jozef Lengyel
17.8.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Boheľov Jozef Lengyel
17.8.2007 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Boheľov Jozef Lengyel
19.8.2007 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Maňa Jozef Lengyel
28.7.2007 Aythya nyroca - Chochlačka bielooká 2 Maňa Jozef Lengyel a 1 ďalší
28.7.2007 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Maňa Jozef Lengyel a 1 ďalší
30.7.2007 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Maňa Jozef Lengyel
11.11.2006 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Horný Bar Boris Demovič ml.
14.2.2003 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 2 Prešov Martin Fecko
9.2.2003 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Prešov Martin Fecko
18.1.2003 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Prešov Martin Fecko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
7.12.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
7.12.2007   4 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
7.12.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
14.1.2007   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
13.1.2007   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
13.8.2007   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel  
1.10.2007   1 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
1.10.2007   2 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
9.9.2007   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel  
5.10.2007   2 ex   Veľké Blahovo   Jozef Lengyel  
17.8.2007   1 ex   Boheľov   Jozef Lengyel  
17.8.2007   1 ex   Boheľov   Jozef Lengyel  
19.8.2007   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel  
28.7.2007   2 ex   Maňa   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
28.7.2007   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
30.7.2007   1 ex   Maňa   Jozef Lengyel  
11.11.2006   1 ex   Horný Bar   Boris Demovič ml.  
14.2.2003   2 ex   Prešov   Martin Fecko  
9.2.2003   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
18.1.2003   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
Tips - GPS