Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.9.2007 Numenius arquata - Hvizdák veľký 3 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Hydrocoloeus minutus - Čajka malá 1 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
14.9.2007 Chlidonias niger - Čorík čierny 13 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Chlidonias niger - Čorík čierny 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
7.9.2007 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Calidris temminckii - Pobrežník sivý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
7.9.2007 Calidris ferruginea - Pobrežník krivozobý 26 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Calidris ferruginea - Pobrežník krivozobý 5 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Calidris alba - Pobrežník belavý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
14.9.2007 Arenaria interpres - Kamenár strakatý 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
10.9.2007 Arenaria interpres - Kamenár strakatý 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
7.9.2007 Arenaria interpres - Kamenár strakatý 3 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
7.9.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Lisková František Bednár a 1 ďalší
16.9.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 111 Bešeňová František Bednár
14.9.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
10.9.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
29.10.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 2 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
13.10.2007 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Vlachy František Bednár
29.10.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 3 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
13.10.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 11 Bešeňová František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
7.9.2007   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
14.9.2007   13 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
7.9.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
7.9.2007   26 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   5 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
14.9.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
10.9.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
7.9.2007   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
7.9.2007   1 ex   Lisková   František Bednár a 1 ďalší  
16.9.2007   111 ex   Bešeňová   František Bednár  
14.9.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
10.9.2007   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
29.10.2007   2 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
13.10.2007   1 ex   Vlachy   František Bednár  
29.10.2007   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
13.10.2007   11 ex   Bešeňová   František Bednár  
Tips - burger