Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
29.10.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
20.10.2007 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 22 Tlmače František Bednár a 2 ďalší
29.10.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 2 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
24.11.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 16 Bobrovník František Bednár
13.10.2007 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 5 Bešeňová František Bednár
17.11.2007 Bombycilla garrulus - Chochláč severský 2 Martin Martin Dobrota
9.11.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Krpeľany Martin Dobrota
9.11.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Krpeľany Martin Dobrota
28.9.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 2 Krpeľany Martin Dobrota
12.11.2007 Aythya nyroca - Chochlačka bielooká 1 Krpeľany Martin Dobrota
15.10.2007 Aythya nyroca - Chochlačka bielooká 1 Krpeľany Martin Dobrota
16.3.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Hruboňovo Braňo Matejovič
25.4.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Malé Zálužie Braňo Matejovič
5.4.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Malé Zálužie Braňo Matejovič
16.3.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Malé Zálužie Braňo Matejovič
9.3.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
5.5.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
7.4.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
9.3.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
3.3.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
29.10.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
20.10.2007   22 ex   Tlmače   František Bednár a 2 ďalší  
29.10.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
24.11.2007   16 ex   Bobrovník   František Bednár  
13.10.2007   5 ex   Bešeňová   František Bednár  
17.11.2007   2 ex   Martin   Martin Dobrota  
9.11.2007   2 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
9.11.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
28.9.2007   2 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
12.11.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
15.10.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
16.3.2007   2 ex   Hruboňovo   Braňo Matejovič  
25.4.2007   2 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
5.4.2007   2 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
16.3.2007   2 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
9.3.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
5.5.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
7.4.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
9.3.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
3.3.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
Tips - upload