Turpan čierny (Melanitta nigra) úlovkom Jastraba veľkého (Accipiter gentilis) na VN Bešeňová.

071215-044Turpany čierne sú na Liptove veľmi vzácnym migrantom a hibernantom. Do roku 2007 sú známe len tri literárne údaje: 16.2.1978 zastihli 14 ex. na VN-Bešeňová Ferianc a Ferinacová-Masárová1, 24.11.1985 pozoroval 2 samice pri Ondrašovskom prístavisku na Liptovskej Mare Karč a Vrlík1,2 a 24.12.1985 pozoroval 4 samice alebo juvenily pri 1. móle v Ráztokách Vrlík2.

Takisto na Slovensku je druh charakterizovaný ako vzácny migrant a hibernant. V rokoch 1980-1999 bol zaznamenaný na Slovensku 17 krát2.   Rok 2007 sa zdá byť z hľadiská výskytu tohto druhu výnimočný: zatiaľ hlásených 5 výskytov: 4.11. pozorovali 4 samice alebo juvenily na štrkovisku v Dvoroch nad Žitavou Gúgh a Lengyel, 18.11. pozorovali 2 ex. na VN Ružiná Kerestúr a Mojžiš, 29.11.2007 pozorovali 4ex. na prívodnom kanáli VN Gabčíkovo Kiss a Szél. a na VN-Bešeňová bol tento druh zistený v r. 2007 zatiaľ 8x: 9.11., 18.11., 19.11., 23.11. po 1ex.,  27.11., 30.11. po 2ex., a 6.12., 8.12. a 15.12. po 3ex. Všetko samice alebo juvenily pozorované Bednárom a Dobrotom. 19.11. bol 1ex. zistený aj na VN Liptovská Mara pri hrádzi, takže 2ex. sa zdržovali v tomto priestore pravdepodobne už od 19.11. 

071215-095

VN Bešeňová

Podobný nárast pozorovaní je badateľný aj pri Turpane tmavom (Melanitta fusca). Zatiaľ hlásených 9 výskytov: napr. 18.11. 2 ex. pozoroval Drengubiak na VN Čajka v Martine, 27.11. pozorovali 6ex. Bednár, Dobrota a spol. na VN Bešeňová, 29.11. pozorovali 55ex. Kiss a Szél na prívodnom kanáli VN Gabčíkovo. 

Dňa 15.12. o 11:30 bol dokonca na VN Bešeňová nájdený 1 juv. Turpana čierneho ulovený Jastrabom veľkým. Jastrab bol odplašený pri chôdzi po brehu. Turpan bol ešte teplý, nestuhnutý a leskli sa mu oči, jednalo sa teda o čerstvý úlovok. Jastrabica ho s veľkou pravdepodobnosťou ulovila na vode, keďže všetky turpany čierne na VN Bešeňová boli v dobrej kondícii. Útoky jastraba na vodné vtáky nie sú výnimočné ale Turpan čierny je určite ojedinelou korisťou.

071215-003

071215-025

071215-004

071215-030

071215-044

071215-049

Literatúra:

1. Karč, P., Príspevok k poznaniu kvanity a kvality vodného vtáctva priehrady Liptovská Mara a vodnej nádrže Bešeňová, Vlastivedný zborník Liptov č.9, s. 9-60, 1987

2. Danko, Š.,  a kol.: Rozšírenie vtákov na Slovensku, Veda 2002

3. Ostatné údaje www.birding.sk

 

17.12.2007, František Bednár