Valle Canal Novo - Taliansko - Rezervácia

 Na  mapke chránených území je toto ústie označené číslom 14. Naša malá rezervácia je hneď vedľa, malé šrafovanie vedľa Marano Lagunare sa v niektorých materiáloch uvádza spolu s ňou ako jedno chránené územie. Je ideálna pre pozorovanie rôznych druhov vodného vtáctva v niekoľkých neveľkých lagúnach. Napriek tomu, že sme mali možnosť pozorovať vtáky pomerne zblízka, nevyrušovali sme ich.

 

 

 Vstup do rezervácie je priamo v dedinke Marano. Dobová budova s trstinovou strechou slúži ako pokladňa a reštaurácia zároveň, kde si možno  objednať rôzne rybie špeciality. Cena vstupenky je 3,50 Eur na osobu. Ochotný personál nám zdarma poskytol publikáciu Monitoraggio ornitologico Check-list Delle Specie 1997-2002, kde sme sa dozvedeli aké druhy tu boli pozorované v jednotlivých rokoch. krajina

 Zároveň sme obdržali podrobný plánik s vyznačenými pozorovateľňami.

 K nim vedú dobre udržiavané cestičky

cesticka

 a lávky 

 Pozorovateľne č.4 a 6 sú obidve kryté, pričom 4-ka je poschodová vybavená informačnými tabuľami a  viacerými priezormi. 4-ka

Pod ňou sa nachádza Acquario lagunare.

Tips - upload