Valle Canal Novo - Taliansko - Tip na trip

 Informačné centrá v prímorských letoviskách Grado, Lignano a Bibione na severe Talianska sú veľmi dobre vybavené infomateriálmi o národných parkoch, rezerváciach, chránených územiach, či zaujímavých biotopoch v oblasti Friuli-Venezia Giulia . Tieto materiály často obsahujú podrobnú mapu, info o druhoch a tiež popis cesty ako sa ku nim dostať. Tu je ich podrobný prehľad, ktorý môže poslúžiť ako ďalší zaujímavý trip.

tiptripe

 Zoznam určených druhov :

Podiceps nigricollis

Phalacrocorax pygmaeus

Phalacrocorax carbo

Egretta garzetta

Egretta alba

Ardea cinerea

Bubulcus ibis

Phoenicopterus roseus

Cygnus cygnus

Cygnus olor

Anser albifrons

Anser anser

Branta canadensis

Branta leucopsis

Tadorna tadorna

Anas platyrhynchos

Anas crecca

Circus aeruginosus

Gallinula chloropus

Fulica atra

Himantopus himantopus

Recurvirosrtra avosetta

Charadrius alexandrinus

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Philomachus pugnas

Tringa totanus

Tringa erythropus

Tringa nebularia

Tringa stagnatilis

Tringa glareola

Actitis hypoleucos

Larus ridibundus

Larus minutus

Larus michahellis

Paser italiae

 

 

 

 

 

 

Tips - burger