Prírodou Gruzínska - 0906.2018

 

Ráno sa schádzame pred raňajkami a spoločne skúmame neveľké jazierko oproti hotelu. Postupne v ňom nachádzame trsteniariky veľké, sliepočky vodné (Gallinula chloropus), bučiačika malého (Ixobrychus minutus). Vo vode sa zdržuje slušná populácia zelených skokanov, mali by to byť príslušníci taxonu Pelophylax cf. bedriagae, podobne ako skokany z Chachuny. Herpetofaunu tu zastupuje jedná užovka obojková (Natrix natrix). V okolí jazierka a hotela sú veľmi hojné včeláriky zlaté.

 

ixobrychus minutus

 

Bučiačik malý (Ixobrychus minutus) (I.Mikšík)

Po raňajkách nastupujeme do autobusu a ideme obdivovať jednu z najznámejších historických pamiatok, skalné mesto Vardzia, na ktoré sú Gruzínci právom hrdí. Asi po 12 km sa na v protiľahlom svahu otvára pohľad na skalné mesto. Skalná stena je prederavená početnými otvormi ako švajčiarsky syr. Mesto vystavali panovníci dynastie Bagration kráľ Giorgi III a jeho dcéra kráľovná Tamara v stenách hory Erusheti na ľavom brehu rieky Kura. Skalná pevnosť slúžila od 12. storočia ako ochrana pred nájazdami Turkov a Peržanov. V súčasnosti Seldžuckých Turkov vystriedali davy turistov, nájazdom ktorých musia odolávať historické stavby vytesané v poddajnom nestabilnom pieskovci.

 

.vardzia2

 Vardzia (J.Nozicka)

vardzia4

Interier obydlia vytesaného v skale (P.Valachovič)

vardzia31

Fresky na stenách kaplnky vytesanej v skalnej stene (P.Valachovič)

Parkujeme na parkovisku, prechádzame zónou stánkov a reštaurácii a po kúpe lístkov stúpame nahor k skalným otvorom. Prezeráme si dômyselnú sieť obydlí v skalách so zabezpečeným zachytávaním dažďovej vody. V skalách boli vybudované priestory pre ustajnenie koní, miestnosti pre zhromažďovanie sa a takisto aj kaplnka s doposiaľ zachovanými freskami. Samozrejme, nám neunikajú ani vtáky zdržujúce sa alebo hniezdiace v areáli historickej pamiatky. Ako prvé sa nám už pri prekračovaní rieky ukazujú čajky arménske. Postupne v stenách vidíme ďalšie druhy charakteristické pre skalné biotopy, skaliare modré (Monticola solitarius), strnádky cia, belorítky obyčajné, brehule skalné, dážďovníky skalné, skalníky žltohrdlé, kavky tmavé, žltochvosty domové. V zozname si dopĺňame skaliarika okrového (Oenanthe hispanica), posledný piaty druh skaliarika žijúceho v Gruzínsku. S týmto druhom sme sa doposiaľ nestretali. Ďalším novým druhom je brhlík skalný (Sitta neumayeri), majúci niekde v skalách hniezdo, pretože ich tu vidíme naraz niekoľko. Opäť sa stretávame s agamami kaukazskými. Svet plazov dopĺňa ďalší druh jašterice Lacerta media. Presne ju určujem až na základe fotografii Pepa Nožičku, pretože ja mám šťastie iba na mladé exempláre a tie jednoznačne determinovať nedokážem. Po dvojhodinovej prehliadke schádzame na parkovisko. Obsadzujeme niekoľko stolov v reštaurácii. K hydinovému šašliku si dávam obstojné gruzínske pivo Aragveli, pomenované po gruzínskych národných hrdinoch z už spomínaného údolia Aragvi, brániacich Tbilisi pred nájazdom perzských vojsk.

 

sitta neumayer

Brhlík skalný (Sitta neumayeri) (I.Mikšík)

Petronia petronia

Skalník žltohrdlý (Petronia petronia) (I.Mikšík)

 

Lacerta strigata

Lacerta media (J.Nožička)

Poobede odchádzame si pozrieť ruiny pevnosti Khertvisi. Hradnú pevnosť okrem početných turistov navštevujú žltochvosty domovéskaliare modré. Sklamaním pre mňa je had v skalnatom svahu pri pevnosti, ktorý mi uniká bez toho, aby sa mi ho podarilo určiť. Na brehu rieky pri parkovisku vidím prvého gruzínskeho rybárika riečneho (Alcedo athis).

 

Khertvisi

Pevnosť Khertvisi (J.Nožička)

Posledným bodom programu dnešného popoludnia je prehliadka svahov oproti hotelu. Na prvej zástavke sa zastavujeme pri kolónii včelárikov. Spoločnosť im robia brehule riečnedudky chochlaté. Dudky sú najcharakteristickejšie vtáky okolia. Snáď každý pahorok, každá húština má svoje dudkové osadenstvo. Po chvíli sa posúvame o pahorok ďalej. Autobus nás vyváža asi 500 m do svahu. Podľa Nica by tu niekde mali hniezdiť brhlíky dlhozobé (Sitta tephronota). Miesto brhlíkov vidíme tradičné druhy dudky, skaliariky okrové. Nad svahmi prelieta kaňa popolaváhadiar krátkoprstý. Z nízkeho porastu sa ozýva clivý hlas strnádky záhradnej (Emberiza hortulana), ktorú po chvíli hľadania aj nachádzame. Pozorovaním niekoľkých vránagám kaukazských završujeme pozorovania a vraciame sa autobusom na hotel. Po chutnej večeri sedíme pred spaním s majiteľom hotela a početnými prípitkami vyprázdňujeme niekoľko fliaš vína. 

 

merops apiaster

 Včelárik zlatý (Merops apiaster) (J.Nožička)

Upupa epops

Dudok chochlatý (Upupa epops) (I.Mikšík)

 

Hľadanie brhlíka

Hľadáme brhlíkov dlhozobých (J.Nožička)

 oenanthe hispanica

Skaliarik okrový (Oenanthe hispanica) (I.Mikšík)

 

hortulana

Strnádka záhradná (Emberiza hortulana) (J.Nožička)

 

Tips - sorting