Prírodou Gruzínska - 10.06.2018

 

Dnes vstávame do posledného dňa v Gruzínsku. Večer budeme v Tbilisi a zajtra ráno letíme do Prahy. Pochutnávame si na posledných raňajkách a zbalení nastupujeme do autobusu. S radosťou vítam rozhodnutie vedenia výpravy ešte raz navštíviť lokalitu, kde sme včera neuspeli pri hľadaní brhlíkov dlhozobých. Na lokalite nás opätovne vítajú včeláriky, strnádka záhradná, niekoľko strákľabtušká poľná (Anthus campestris). Nica pozorne skenuje monokulárom z malej vyvýšeniny svah pred nami a o chvíľu víťazoslávne ukazuje na brhlíkov v dolinke pod nami. Skutočne pred nami poletujú 3 brhlíky, veľmi podobné brhlíkom zo skalných stien Vardzie. Pri podrobnejšej prehliadke rozoznávame hlavné rozdiely, ktorými sa rozlišujú brhlíky skalné od dlhozobých. Na základe mierne rozšírených čiernych pásov za okom tiahnucich sa až na chrbát, akceptujeme pozorovanie brhlíkov dlhozobých.

 

anthus campestris

Ľabtuška poľná (Anthus campestris) (I.Mikšík) 

 

sitta tephronota

Brhlík dlhozobý (Sitta tephronota) (I.Mikšík)

Krátko na to nastupujeme do autobusu a dolinou rieky Kury mierime na Tbilisi. Sledovanie meniacich sa scenérii spestrujeme zástavkou pri akomsi slepom ramene. Vystupujeme z autobusu a asi 500 m kráčame pozdĺž zarastajúcej vodnej plochy. Naše pozorovania obohacujeme o ďalšie rybáriky riečne, sliepky zelenonohé a 2 korytnačky bahenné.

 

Emys orbicularis

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) (J.Nožička)

 

Alcedo athis

Rybárik riečny (Alcedo athis) (J.Nožička)

 

Ďalšou zástavkou je až okraj kúpeľného mesta Borjomi. Po strmom svahu sa šplháme na kraj lesa a oboznamujeme sa v zrýchlenom móde s vtákmi lesa. Brhlík európsky (Sitta europaea), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka veľká a niekoľko ďalších sú výsledkom letmého pohľadu do gruzínskeho lesa. Potom nás čaká cesta do Tbilisi. Pri príchode robíme nákup darčekov pre svojich blízkych v obchodnom centre na periférii mesta. Vysokú hodnotu v očiach obdarených malo už spomínané brandy Sarajashvili. Ubytovanie v hoteli Astoria už poznáme. Ubytovávame sa a ideme si poobzerať priľahlú časť mesta. Za chvíľu som však z toho chaosu trhoviska v blízkosti hotela unavený a preto vítam možnosť návratu na hotel.

11.06.2018 Ráno nás čaká včasný presun na letisko a odlet do Prahy.

Tips - burger