Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
2.5.2006 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Mikušovce Dušan Kerestúr a 1 ďalší
2.5.2006 Anthus cervinus - Ľabtuška červenohrdlá 3 Mikušovce Dušan Kerestúr
28.12.2007 Prunella modularis - Vrchárka modrá 3 Koš Roman Slobodník
25.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Blatnica Martin Dobrota
27.12.2007 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 2 Ružomberok Martin Dobrota
27.12.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 4 Čunovo Richard Kvetko
27.12.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 4 Čunovo Richard Kvetko
27.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 26 Čunovo Richard Kvetko
28.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 24 Gabčíkovo Richard Kvetko
28.12.2007 Sturnus vulgaris - Škorec obyčajný 2 Piešťany Ján Kočí
27.12.2007 Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná 120 Radošina Braňo Matejovič
27.12.2007 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Radošina Braňo Matejovič
27.12.2007 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Radošina Braňo Matejovič
27.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Piešťany Ján Kočí
23.12.2007 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 80 Čachtice Ján Kočí
23.11.2003 Bubo bubo - Výr skalný 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
26.12.2007 Alcedo atthis - Rybárik riečny 1 Kalonda František Bednár
26.12.2007 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 7 Kalonda František Bednár
26.12.2007 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Kalonda František Bednár
26.12.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Kalonda František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
2.5.2006   1 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr a 1 ďalší  
2.5.2006   3 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
28.12.2007   3 ex   Koš   Roman Slobodník  
25.12.2007   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
27.12.2007   2 ex   Ružomberok   Martin Dobrota  
27.12.2007   4 ex   Čunovo   Richard Kvetko  
27.12.2007   4 ex   Čunovo   Richard Kvetko  
27.12.2007   26 ex   Čunovo   Richard Kvetko  
28.12.2007   24 ex   Gabčíkovo   Richard Kvetko  
28.12.2007   2 ex   Piešťany   Ján Kočí  
27.12.2007   120 ex   Radošina   Braňo Matejovič  
27.12.2007   1 ex   Radošina   Braňo Matejovič  
27.12.2007   1 ex   Radošina   Braňo Matejovič  
27.12.2007   1 ex   Piešťany   Ján Kočí  
23.12.2007   80 ex   Čachtice   Ján Kočí  
23.11.2003   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
26.12.2007   1 ex   Kalonda   František Bednár  
26.12.2007   7 ex   Kalonda   František Bednár  
26.12.2007   1 ex   Kalonda   František Bednár  
26.12.2007   1 ex   Kalonda   František Bednár  
Tips - GPS