Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
19.7.2007 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Šurianky Braňo Matejovič
16.4.2007 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
15.4.2007 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
22.4.2006 Botaurus stellaris - Bučiak veľký 1 Zbehy Braňo Matejovič
15.4.2004 Botaurus stellaris - Bučiak veľký 1 Krtovce Braňo Matejovič
9.4.2004 Botaurus stellaris - Bučiak veľký 1 Krtovce Braňo Matejovič
25.5.2005 Aythya nyroca - Chochlačka bielooká 1 Krtovce Braňo Matejovič
24.5.2003 Ardeola ralloides - Čaplička vlasatá 1 Krtovce Braňo Matejovič
8.5.2004 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Krtovce Braňo Matejovič
14.5.2006 Zapornia parva - Chriašť malý 1 Krtovce Braňo Matejovič
8.5.2006 Zapornia parva - Chriašť malý 2 Krtovce Braňo Matejovič
19.5.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Blesovce Braňo Matejovič a 1 ďalší
28.2.2006 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
8.5.2005 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Nitrianska Blatnica Braňo Matejovič
8.5.2004 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
16.3.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
13.10.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
24.9.2007 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 1 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
20.9.2004 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 1 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
24.5.2007 Clamator glandarius - Kukavica chochlatá 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
19.7.2007   1 ex   Šurianky   Braňo Matejovič  
16.4.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
15.4.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
22.4.2006   1 ex   Zbehy   Braňo Matejovič  
15.4.2004   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
9.4.2004   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
25.5.2005   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
24.5.2003   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
8.5.2004   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
14.5.2006   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
8.5.2006   2 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
19.5.2007   1 ex   Blesovce   Braňo Matejovič a 1 ďalší  
28.2.2006   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
8.5.2005   1 ex   Nitrianska Blatnica   Braňo Matejovič  
8.5.2004   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
16.3.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
13.10.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
24.9.2007   1 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
20.9.2004   1 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
24.5.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
Tips - upload