Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
4.3.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Rovňany Dušan Kerestúr
25.4.2006 Zapornia parva - Chriašť malý 1 Mikušovce Dušan Kerestúr
23.12.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 23 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
23.12.2007 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Divín Marian Mojžiš a 1 ďalší
23.12.2007 Certhia brachydactyla - Kôrovník krátkoprstý 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
23.12.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Zbehy Braňo Matejovič
23.12.2007 Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová 7 Zbehy Braňo Matejovič
22.12.2007 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Krtovce Braňo Matejovič
22.12.2007 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Hucín Marcel Uhrin
11.12.2004 Mergellus albellus - Potápač malý 4 Senec Richard Kvetko
11.12.2004 Gavia arctica - Potáplica stredná 3 Senec Richard Kvetko
10.12.2004 Gavia arctica - Potáplica stredná 4 Senec Richard Kvetko
8.12.2004 Mergus merganser - Potápač veľký 1 Senec Richard Kvetko
8.12.2004 Gavia arctica - Potáplica stredná 3 Senec Richard Kvetko
3.12.2004 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Blatné Richard Kvetko
22.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 11 Kalinkovo Richard Kvetko
22.12.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 10 Kalinkovo Richard Kvetko
23.12.2007 Aythya marila - Chochlačka morská 2 Šamorín Richard Kvetko
23.12.2007 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
23.12.2007 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 2 Ružiná Marian Mojžiš a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
4.3.2007   1 ex   Rovňany   Dušan Kerestúr  
25.4.2006   1 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
23.12.2007   23 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
23.12.2007   1 ex   Divín   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
23.12.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
23.12.2007   1 ex   Zbehy   Braňo Matejovič  
23.12.2007   7 ex   Zbehy   Braňo Matejovič  
22.12.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
22.12.2007   1 ex   Hucín   Marcel Uhrin  
11.12.2004   4 ex   Senec   Richard Kvetko  
11.12.2004   3 ex   Senec   Richard Kvetko  
10.12.2004   4 ex   Senec   Richard Kvetko  
8.12.2004   1 ex   Senec   Richard Kvetko  
8.12.2004   3 ex   Senec   Richard Kvetko  
3.12.2004   1 ex   Blatné   Richard Kvetko  
22.12.2007   11 ex   Kalinkovo   Richard Kvetko  
22.12.2007   10 ex   Kalinkovo   Richard Kvetko  
23.12.2007   2 ex   Šamorín   Richard Kvetko  
23.12.2007   1 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
23.12.2007   2 ex   Ružiná   Marian Mojžiš a 1 ďalší