Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
26.12.2007 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 1 Kalonda František Bednár
16.6.2007 Ixobrychus minutus - Bučiačik močiarny 8 Krtovce Braňo Matejovič a 1 ďalší
28.7.2007 Ixobrychus minutus - Bučiačik močiarny 1 Piešťany Braňo Matejovič
30.6.2005 Cuculus canorus - Kukučka obyčajná 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
27.5.2007 Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
1.6.2007 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
23.12.2007 Dendrocoptes medius - Ďateľ prostredný 1 Prešov Martin Fecko
23.12.2007 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Prešov Martin Fecko
25.12.2007 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 24 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík
25.12.2007 Gallinula chloropus - Sliepočka vodná 1 Senec Richard Kvetko
25.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Senec Richard Kvetko
25.12.2007 Mergellus albellus - Potápač malý 4 Senec Richard Kvetko
24.12.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Pusté Úľany Richard Kvetko
24.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Senec Richard Kvetko
24.12.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 5 Senec Richard Kvetko
25.12.2007 Certhia familiaris - Kôrovník dlhoprstý 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
13.10.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
25.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Lehnice Vojtech Szücs
25.12.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík
1.11.2007 Cygnus cygnus - Labuť spevavá 1 Krtovce Braňo Matejovič
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
26.12.2007   1 ex   Kalonda   František Bednár  
16.6.2007   8 ex   Krtovce   Braňo Matejovič a 1 ďalší  
28.7.2007   1 ex   Piešťany   Braňo Matejovič  
30.6.2005   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
27.5.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
1.6.2007   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
23.12.2007   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
23.12.2007   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
25.12.2007   24 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík  
25.12.2007   1 ex   Senec   Richard Kvetko  
25.12.2007   2 ex   Senec   Richard Kvetko  
25.12.2007   4 ex   Senec   Richard Kvetko  
24.12.2007   1 ex   Pusté Úľany   Richard Kvetko  
24.12.2007   2 ex   Senec   Richard Kvetko  
24.12.2007   5 ex   Senec   Richard Kvetko  
25.12.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
13.10.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
25.12.2007   1 ex   Lehnice   Vojtech Szücs  
25.12.2007   2 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík  
1.11.2007   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
Tips - burger