Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
16.3.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
13.10.2007 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
24.9.2007 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 1 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
20.9.2004 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 1 Hajná Nová Ves Braňo Matejovič
24.5.2007 Clamator glandarius - Kukavica chochlatá 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
4.5.2007 Clamator glandarius - Kukavica chochlatá 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
15.4.2007 Clamator glandarius - Kukavica chochlatá 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič a 2 ďalší
14.4.2007 Clamator glandarius - Kukavica chochlatá 1 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
24.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Malý Čepčín Martin Dobrota
25.8.2007 Calidris minuta - Pobrežník malý 1 Ružiná Dušan Kerestúr
25.8.2007 Porzana porzana - Chriašť bodkovaný 3 Ružiná Dušan Kerestúr
18.5.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Ružiná Dušan Kerestúr
24.4.2007 Hydrocoloeus minutus - Čajka malá 12 Ružiná Dušan Kerestúr
21.4.2007 Porzana porzana - Chriašť bodkovaný 1 Poltár Dušan Kerestúr
12.4.2007 Luscinia svecica - Slávik modrák. 1 Mikušovce Dušan Kerestúr
31.3.2007 Strix uralensis - Sova dlhochvostá 1 Detva František Bednár a 1 ďalší
25.3.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 1 Málinec Dušan Kerestúr
17.3.2007 Grus grus - Žeriav popolavý 7 Panické Dravce Marian Mojžiš a 1 ďalší
10.3.2007 Mergellus albellus - Potápač malý 1 Ružiná Dušan Kerestúr
7.3.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 2 Ružiná Dušan Kerestúr
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
16.3.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
13.10.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
24.9.2007   1 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
20.9.2004   1 ex   Hajná Nová Ves   Braňo Matejovič  
24.5.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
4.5.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
15.4.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič a 2 ďalší  
14.4.2007   1 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
24.12.2007   1 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
25.8.2007   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
25.8.2007   3 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
18.5.2007   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
24.4.2007   12 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
21.4.2007   1 ex   Poltár   Dušan Kerestúr  
12.4.2007   1 ex   Mikušovce   Dušan Kerestúr  
31.3.2007   1 ex   Detva   František Bednár a 1 ďalší  
25.3.2007   1 ex   Málinec   Dušan Kerestúr  
17.3.2007   7 ex   Panické Dravce   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
10.3.2007   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
7.3.2007   2 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
Tips - upload