Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
4.4.2008 Curruca curruca - Penica popolavá 1 Šurany Jozef Lengyel
8.4.2008 Picus canus - Žlna sivá 1 Drienovec Štefan Matis
8.4.2008 Picus canus - Žlna sivá 1 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 4 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný 3 Piešťany Ján Kočí
8.4.2008 Limosa limosa - Brehár čiernochvostý 1 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 1 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 8 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Anas crecca - Kačica chrapka 7 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
8.4.2008 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 7 Turňa nad Bodvou Štefan Matis
7.4.2008 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 2 Bratislava - Staré mesto Ján Dobšovič
7.4.2008 Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný 1 Drienovec Milan Olekšák
7.4.2008 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 1 Drienovec Milan Olekšák
7.4.2008 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 10 Drienovec Milan Olekšák
7.4.2008 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 2 Drienovec Milan Olekšák
7.4.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 41 Drienovec Milan Olekšák
7.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 1 Zvolen Miro Fulín
7.4.2008 Emberiza cia - Strnádka cia 6 Jablonov nad Turňou Štefan Matis a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
4.4.2008   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
8.4.2008   1 ex   Drienovec   Štefan Matis  
8.4.2008   1 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   4 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   3 ex   Piešťany   Ján Kočí  
8.4.2008   1 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   1 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   1 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   2 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   8 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   7 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
8.4.2008   7 ex   Turňa nad Bodvou   Štefan Matis  
7.4.2008   2 ex   Bratislava - Staré mesto   Ján Dobšovič  
7.4.2008   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
7.4.2008   1 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
7.4.2008   10 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
7.4.2008   2 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
7.4.2008   41 ex   Drienovec   Milan Olekšák  
7.4.2008   1 ex   Zvolen   Miro Fulín  
7.4.2008   6 ex   Jablonov nad Turňou   Štefan Matis a 1 ďalší  
Tips - upload